Nuevas formas de trabajo. Los trabajadores de la economía popular

Autor:María Florencia Suárez
Cargo:Abogada, Universidad Nacional de Córdoba (2009). Becaria Interna Doctoral CONICET. Especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España (2012). Magister en Derecho del Trabajo por la Universidad de Palermo (2015). Docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Contacto: mflorsua@gmail.com.
Páginas:111-121
RESUMEN

El presente artículo aborda el surgimiento y reconocimiento legal de una nueva forma de trabajo vinculada a la economía popular. La metodología utilizada fue fundamentalmente normativoanalítica. A través un análisis jurídico de legislación nacional e internacional vigente sobre el tema busca evidenciar las dificultades que aún se presentan en torno a la garantía de los derechos laborales de sus... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
111
∗ Τραβαϕο ρεχιβιδο ελ 8 δε νοϖιεµβρε δε 2018 ψ απροβαδο παρα συ πυβλιχαχι⌠ν ελ 6 δε µαρζο δε 2019.
∗∗Αβογαδα, Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Χ⌠ρδοβα (2009). Βεχαρια Ιντερνα ∆οχτοραλ ΧΟΝΙΧΕΤ.
Εσπεχιαλιστα εν ∆ερεχηο δελ Τραβαϕο πορ λα Υνιϖερσιδαδ δε Σαλαµανχα, Εσπα〉α (2012). Μαγιστερ εν
∆ερεχηο δελ Τραβαϕο πορ λα Υνιϖερσιδαδ δε Παλερµο (2015). ∆οχεντε δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε
Σαντιαγο δελ Εστερο. Χονταχτο: µφλορσυα≅γµαιλ.χοµ
ΝΥΕςΑΣ ΦΟΡΜΑΣ ∆Ε ΤΡΑΒΑϑΟ.
ΛΟΣ ΤΡΑΒΑϑΑ∆ΟΡΕΣ ∆Ε ΛΑ ΕΧΟΝΟΜ⊆Α ΠΟΠΥΛΑΡ
ΝΕΩ ΩΑΨΣ ΟΦ ΩΟΡΚΙΝΓ.
ΤΗΕ ΩΟΡΚΕΡΣ ΟΦ ΤΗΕ ΠΟΠΥΛΑΡ ΕΧΟΝΟΜΨ
Μαρα Φλορενχια Συαρεζ∗∗
Ρεσυµεν: Ελ πρεσεντε αρτχυλο αβορδα ελ συργιµιεντο ψ ρεχονο−
χιµιεντο λεγαλ δε υνα νυεϖα φορµα δε τραβαϕο ϖινχυλαδα α λα εχονοµα
ποπυλαρ. Λα µετοδολογα υτιλιζαδα φυε φυνδαµενταλµεντε νορµατιϖο−
αναλτιχα. Α τραϖσ υν αν〈λισισ ϕυρδιχο δε λεγισλαχι⌠ν ναχιοναλ ε
ιντερναχιοναλ ϖιγεντε σοβρε ελ τεµα βυσχα εϖιδενχιαρ λασ διφιχυλταδεσ
θυε αν σε πρεσενταν εν τορνο α λα γαραντα δε λοσ δερεχηοσ λαβοραλεσ
δε συσ τραβαϕαδορεσ.
Παλαβρασ−χλαϖε: Τραβαϕο − Τραβαϕαδορεσ − Εχονοµα ποπυλαρ −
Προτεχχι⌠ν λεγαλ.
Αβστραχτ: Τηισ αρτιχλε αδδρεσσεσ τηε εµεργενχε ανδ λεγαλ ρεχογνιτιον
οφ α νεω ωαψ οφ ωορκινγ λινκεδ το τηε ποπυλαρ εχονοµψ. Τηε
µετηοδολογψ υσεδ ωασ φυνδαµενταλλψ νορµατιϖε−αναλψτιχαλ.
Τηρουγη α λεγαλ αναλψσισ οφ χυρρεντ νατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ
λεγισλατιον ον τηε συβϕεχτ σεεκσ το ηιγηλιγητ τηε διφφιχυλτιεσ τηατ στιλλ
αρισε ρεγαρδινγ τηε γυαραντεε οφ τηε λαβορ ριγητσ οφ ιτσ ωορκερσ.
Κεψωορδσ: Ωορκ − Ωορκερσ − Ποπυλαρ εχονοµψ − Λεγαλ προτεχτιον.
Συµαριο: Ι. Πρεσενταχι⌠ν. ΙΙ. Ενχυαδραµιεντο λεγαλ. ΙΙΙ. ↵Εχονοµα
σοχιαλ εσ ιγυαλ α εχονοµα ποπυλαρ? Ις. Ελ δερεχηο δελ τραβαϕο ψ συ
προτεχχι⌠ν χονστιτυχιοναλ. ς.Λοσ τραβαϕαδορεσ δε λα εχονοµα ποπυλαρ
ψ λα γαραντα δε συσ δερεχηοσ.ςΙ. Χονχλυσιονεσ. ςΙΙ. Βιβλιογραφα.
Ρεϖιστα δε λα Φαχυλταδ, ςολ. Ξ  Ν≡ 1 ΝΥΕςΑ ΣΕΡΙΕ ΙΙ (2019) 111−121

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA