Garantismo y activismo: posiciones 'en-contradas

Autor:Mario Rodolfo Godoy
Páginas:1-8
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΓΑΡΑΝΤΙΣΜΟ Ψ ΑΧΤΙςΙΣΜΟ ϑΥ∆ΙΧΙΑΛ:
ΠΟΣΙΧΙΟΝΕΣ ΕΝ−ΧΟΝΤΡΑ∆ΑΣ
Μ
ΑΡΙΟ ΡΟ∆ΟΛΦΟ ΓΟ∆ΟΨ
1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ν νυεστρα δοχτρινα προχεσαλ αχτυαλ, νοσ ενχοντραµοσ χον δοσ σιστε−
µασ ανταγ⌠νιχοσ. Πορ υν λαδο υβιχαµοσ α λασ ποσιχιονεσ δενοµινα−
δασ Γαραντιστασ, ψ πορ οτρο, αθυελλοσ ενφοθυεσ ενρολαδοσ εν λο
θυε σε δενοµινα Αχτιϖισµο ϑυδιχιαλ
2
ο ∆εχισιονισµο ϑυδιχιαλ.
Παρεχιεραν σερ ελ ανϖερσο ψ ρεϖερσο δε υνα µισµα µονεδα, αηορα ↵σε ηαβλα δε
λα µισµα µονεδα?
Σε πυεδε χονσιδεραρ χοµο υν ηεχηο νοτοριο, θυε αµβασ ποσιχιονεσ παρτεν
δε χονχεπχιονεσ ενχοντραδασ εν χυαντο αλ οβϕετο ψ/ο φιν δελ Προχεσο.
Εν εστε σεντιδο, λα ποσιχι⌠ν γαραντιστα
3
πριοριζα ελ µτοδο πορ σοβρε λα
µετα, χονχιβιενδο αλ προχεσο χοµο υν µτοδο δε δεβατε δε χοντενιδο διαλογαλ
(ιγυαλδαδ δε ινστανχιασ), δονδε ελ ϕυεζ (τερχερο: ιµπαρτιαλ, ιµπαρχιαλ ε ινδε−
πενδιεντε) σε λιµιτα α χονεχταρ α λασ παρτεσ, γαραντιζανδο λα ιγυαλδαδ δε ινσταν−
χιασ παρα λοσ χοντενδιεντεσ, α φιν δε θυε νο σε ϖυλνερε ελ δερεχηο δε δεφενσα
εν ϕυιχιο.
Πορ ελ χοντραριο, λα ποσιχιονεσ ενρολαδασ εν ελ Αχτιϖισµο ϑυδιχιαλ πριορι−
ζαν λα µετα πορ σοβρε ελ µτοδο. Σε ινφιερε δε αλγυνοσ αυτορεσ ενρολαδοσ εν
1
Αβογαδο. Γραδυαδο δε λα Εσχυελα Συπεριορ δε ∆ερεχηο δε λα ΥΝΙΧΕΝ. Μαεστρανδο δε
λα χαρρερα δε Μαεστρα εν ∆ερεχηο Προχεσαλ δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Να−
χιοναλ δε Ροσαριο.
2
ΠΕΨΡΑΝΟ, ϑοργε; Σοβρε ελ Αχτιϖισµο ϑυδιχιαλ; ΛΛ 2008−Β−837
3
Εν συσ δοσ σιστεµασ: δισποσιτιϖο εν µατερια χιϖιλ ψ αχυσατοριοσ εν µατερια πεναλ
Ε

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA