Encuentros con fotografías

AutorErnesto Eduardo Domenech
Páginas1-8
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΕΝΧΥΕΝΤΡΟΣ ΧΟΝ ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΡΝΕΣΤΟ Ε∆ΥΑΡ∆Ο ΟΜ⊃ΝΕΧΗ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΛΑ ΠΛΑΤΑ
Χυ〈ντο µ〈σ απρενδεµοσ σοβρε ελ δερεχηο, µ〈σ νοσ χο ν
ϖενχεµοσ θυε ναδα ιµπορταντε σοβρε λ εσ δελ τοδο ινδισ−
πενσαβλε. Ροναλδ ∆ωορκιν
α ινϖιταχι⌠ν θυε µε ηαν ρεαλιζαδο σε ηα χονϖερτιδο, παρα µ, εν υνα
ρετροσπεχτιϖα. Ηε εϖοχαδο λασ φοτογραφασ θυε ηε τοµαδο, µι εστα−
δα πορ λα φαχυλταδ δε δερεχηο δε Λα Πλατα ψ πορ λοσ τριβυναλεσ, εν
λοσ θυε µε ϖυελτο α〉οσο ψ χανοσο. Ηε ϖυελτο α µιραρ µισ µαεστροσ
ψ χοµπα〉εροσ.
Ρεχορδ, πορ εϕεµπλο, υνα χλασε σοβρε λα λιβερταδ χον ελ Προφεσορ Νεγρι, εν
ελ χυρσο δε προµοχι⌠ν δε φιλοσοφα δελ δερεχηο χυανδο χυστοδιαβαν λασ αυλασ δε
λα φαχυλταδ οϖεϕεροσ αλεµανεσ δε λα πολιχα δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ εν
τιεµποσ δε Ονγανα. Νεγρι δεφενδα αµαβλεµεντε λα λιβερταδ δε λοσ ηοµβρεσ,
ψ ψο δεσχονφιαβα δε ελλα δε λα µανο δε µι ινχιπιεντε φορµαχι⌠ν εν οτρασ δισχι−
πλινασ (θυε δεβο α µι µαεστρο Ουϖι〉α) θυε δαβαν χυεντα δελ σιννµερο δε
δετερµινισµοσ δε λα ϖιδα δε λοσ ηοµβρεσ. Εντονχεσ Νεγρι σοστυϖο, εν δεφενσα
δε λα λιβερταδ, θυε στα ερα χοµο υνα φοτογραφα θυε δαβα χυεντα δε υνα ρεαλι−
δαδ, λα εξιστενχια δε λα λιβερταδ µισµα. Λα λιβερταδ σε µοστραβα παρα λ ταν εϖι−
δεντε, οντολ⌠γιχα ψ νεχεσαρια, χοµο υνα φοτογραφα πυεδε ηαχερλο δε λα περσονα
φοτογραφιαδα. (Υδσ. Περδοναρ〈ν σι εν εστε ρεχυερδο Νεγρι εσ Νεγρι, ο νο λο εσ,
σι λα πολµιχα ερα σοβρε λα λιβερταδ ο νο, ψ σι λοσ αργυµεντοσ φυερον εσοσ ο σον
αηορα πυρο ινϖεντο δε υνα µεµορια χυριοσα ψ ρεβελδε). Ρεσπονδ α Νεγρι, θυε
ηαβα φοτογραφασ ψ φοτογραφασ. Νο εσ λο µισµο −εϖοχο ηαβερ διχηο− υνα φοτο
δε Περ⌠ν σονριενδο εν ελ βαλχ⌠ν δε υνα πλαζα, θυε υνα δε υν Περ⌠ν ατριβυλαδο,
θυε, εν εσε εντονχεσ νο ϖιϖα εν ελ πασ. Εντρε εστ〈σ ιµ〈γενεσ λε πρεγυνταβα
Λ

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR