El efecto expansivo del derecho a la salud en lo cautelar contra el Estado

AutorFrancisco Mariano Sabalua
Páginas1-11
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Ελ εφεχτο εξπανσιϖο δελ δερεχηο α λα σαλυδ, ςολ. 26, (2014), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φαχυλταδ δε
∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΕΛ ΕΦΕΧΤΟ ΕΞΠΑΝΣΙςΟ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ Α ΛΑ ΣΑΛΥ∆ ΕΝ ΛΟ
ΧΑΥΤΕΛΑΡ ΧΟΝΤΡΑ ΕΛ ΕΣΤΑ∆Ο1
ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΣΑΒΑΛ∨Α2
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. Παλαβρασ πρελιµιναρεσ. Ηιπ⌠τεσισ
ν ελ πρεσεντε τραβαϕο σε ιντεντα σοστενερ λα σιγυιεντε ηιπ⌠τεσισ: εξιστε λα οβλι−
γαχι⌠ν ϕυρδιχα α χαργο δε λοσ ϕυεχεσ δε οτοργαρ αµπλιαµεντε− πορ ελ πρινχιπιο
ιν δυβιο προ αχτιονε− αθυελλασ µεδιδασ χαυτελαρεσ δε χοντενιδο ποσιτιϖο χον−
τρα ελ Εσταδο τενδιεντεσ α προτεγερ λοσ δερεχηοσ εχον⌠µιχοσ, σοχιαλεσ ψ χυλτυ−
ραλεσ (εν αδελαντε ∆ΕΣΧ)−εν εσπεχιαλ ελ δερεχηο α λα αλιµενταχι⌠ν, α λα ϖιϖιενδα, αλ τρα−
βαϕο, ψ/ο α λα εδυχαχι⌠ν−, λεσιοναδοσ ο αµεναζαδοσ πορ οµισιονεσ δε λα αυτοριδαδ αδµι−
νιστρατιϖα, χυανδο στοσ δερεχηοσ σε ηαλλαρεν εστρεχηαµεντε ϖινχυλαδοσ χον ελ δερεχηο α
λα σαλυδ (εν σεντιδο ιντεγραλ), χυψα τυτελα ϕυδιχιαλ σε ρεϖελα σιεµπρε χοµο υργεντε.
1 Ελ πρεσεντε τραβαϕο φυε πρεσενταδο πορ ελ αυτορ εν λα ϑορναδαΑσπεχτοσ εστρυχτυραλεσ δε λασ µεδιδασ
χαυτελαρεσ φρεντε αλ Εσταδο, οργανιζαδα πορ λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ελ Χολεγιο δε Μαγιστραδοσ
ψ ελ Ινστιτυτο δε ∆ερεχηο Πβλιχο δελ Χολεγιο δε Αβογαδοσ δελ ∆επαρταµεντο ϑυδιχιαλ δε Αζυλ, ρεαλιζαδα
ελ δα 27 δε οχτυβρε δε 2014 εν λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ.
2 Ελ αυτορ εσ Αβογαδο. Προφεσορ αδϕυντο εν λα ασιγνατυρα ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο δελ ∆επαρταµεντο δε
∆ερεχηο Πβλιχο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε
Βυενοσ Αιρεσ.
Ε

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR