El 'dictum' argumentativo en el discurso referente a las armas y a las letras en 'El Ingenioso Hidalgo de Miguel de Cervantes Saavedra

Autor:María Silvina Delbueno de Prat
Páginas:1-5
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΕΛ ∆ΙΧΤΥΜ ΑΡΓΥΜΕΝΤΑΤΙςΟ ΕΝ ΕΛ
∆ΙΣΧΥΡΣΟ ΡΕΦΕΡΕΝΤΕ Α ΛΑΣ ΑΡΜΑΣ Ψ Α
ΛΑΣ ΛΕΤΡΑΣ ΕΝ ΕΛ ΙΝΓΕΝΙΟΣΟ
ΗΙ∆ΑΛΓΟ ∆ΟΝ ΘΥΙϑΟΤΕ ∆Ε ΛΑ
ΜΑΝΧΗΑ ∆Ε ΜΙΓΥΕΛ ∆Ε ΧΕΡςΑΝΤΕΣ
ΣΑΑςΕ∆ΡΑ. ΧΑΠ.38, ΠΡΙΜΕΡΑ ΠΑΡΤΕ
Μ
ΑΡ⊆Α ΣΙΛςΙΝΑ ΕΛΒΥΕΝΟ ∆Ε ΠΡΑΤ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ντεσ δε αηονδαρ εν ελ δισχυρσο δε Αλονσο Θυιϕανο νοσ ρεµιτιρε−
µοσ βρεϖεµεντε αλ χονχεπτο δε αργυµενταχι⌠ν.
Σιγυιενδο α Πλαντιν ποδρα δεχιρσε θυε λα αργυµενταχι⌠ν εσ χον−
χεβιβλε χοµο υνα αχτιϖιδαδ δελ πενσαµιεντο θυε δεϕα ηυελλασ εν
λοσ δισχυρσοσ, υν ρασγο ιντρνσεχο δελ ηαβλα θυε τρατα δε αχτυαρ σοβρε ελ ενυν−
χιαταριο ψ ηαχερλε χρεερ ο ιµπελερλο α λα αχχι⌠ν, υν δισχυρσο θυε βυσχα ελ δεσ−
χυβριµιεντο δε λο ϖερδαδερο, ο βιεν υνα οπεραχι⌠ν θυε παρτε δε ενυνχιαδοσ
µ〈σ προβαβλεσ ο αχεπταδοσ (πρεµισασ) πορ υνα χοµυνιδαδ παρα λλεγαρ α οτρο
µενοσ αχεπταδο. Λα σιτυαχι⌠ν αργυµεντατιϖα εσ εν πρινχιπιο υνα σιτυαχι⌠ν χον−
φλιχτιϖα εν λα θυε ελ αργυµενταδορ σε ενφρεντα α υν οπονεντε, ρεαλ ο ιµαγιναριο
χοµο εν εστε χασο, φρεντε α τερχεροσ χυψα αδηεσι⌠ν α συσ ρεσπεχτιϖασ τεσισ βυσ−
χαν λοσ χοντρινχαντεσ. Αδηεσι⌠ν θυε πορ οτρα παρτε τιενε λα ιντενχι⌠ν δε εντρε−
λαζαρ λοσ χαµινοσ δελ λεχτορ.
Λο χιερτο εσ θυε λα αργυµενταχι⌠ν νο εσ υν γνερο εν σ µισµο, εσ υνα φορ−
µα δε οργανιζαρ ελ δισχυρσο χον µλτιπλεσ οβϕετιϖοσ. Νο εσ ιδντιχα εν λασ διφε−
ρεντεσ εσφερασ δε λα αχτιϖιδαδ ηυµανα, χαδα 〈µβιτο σοχιαλ τιενε συσ ρεγλασ δε
προδυχχι⌠ν ψ ρεχεπχι⌠ν δε τεξτοσ.
Α

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA