Determinación de la Condición de Refugiados: ¿Los cambios climáticos, constituyen un motivo para buscar refugio?

AutorViviana Alejandra Sosa
Páginas1-11
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
∆ΕΤΕΡΜΙΝΑΧΙΝ ∆Ε ΛΑ ΧΟΝ∆ΙΧΙΝ ∆Ε
ΡΕΦΥΓΙΑ∆ΟΣ: ↵ΛΟΣ ΧΑΜΒΙΟΣ
ΧΛΙΜℑΤΙΧΟΣ, ΧΟΝΣΤΙΤΥΨΕΝ ΥΝ
ΜΟΤΙςΟ ΠΑΡΑ ΒΥΣΧΑΡ ΡΕΦΥΓΙΟ?
ς
ΙςΙΑΝΑ Α. ΣΟΣΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
λ πρεσεντε ενσαψο τιενε πορ φιναλιδαδ αναλιζαρ λα προχεδενχια ο ιµ−
προχεδενχια δε λοσ χαµβιοσ χλιµ〈τιχοσ χοµο χαυσασ ο µοτιϖοσ παρα
ελ οτοργαµιεντο δελ στατυσ δε ρεφυγιαδο.
Χονφορµε αλ οβϕετιϖο θυε µε ηε προπυεστο, αναλιζαρ λοσ ελε−
µεντοσ χοντενιδοσ εν λασ δεφινιχιονεσ δε ρεφυγιαδο εξιστεντεσ αχτυαλµεντε
εν λοσ 〈µβιτοσ υνιϖερσαλ ψ ρεγιοναλ.
Λα δετερµιναχι⌠ν δε λα χαλιδαδ ψ ελ ποστεριορ οτοργαµιεντο δελ στατυσ δε ρε−
φυγιαδο, χονστιτυψε υνα αχτιϖιδαδ χοµπλεϕα, θυε δεβε γαραντιζαρ λα πλενα ρεαλι−
ζαχι⌠ν δελ ϖαλορ ϕυστιχια. Εν ελ µαρχο δε λα τεορα τριαλιστα δε Ωερνερ Γολδσχη−
µιδτ, πυεδε αναλιζαρσε λα περτινενχια ο νο, εν λασ δεφινιχιονεσ εξιστεντεσ, δε λα
ινχορποραχι⌠ν δε µοτιϖοσ µεδιο αµβιενταλεσ, χοµο χριτεριο ϖ〈λιδο, παρα χον−
χεδερ ελ στατυσ δε ρεφυγιαδο.
1. ∆ΕΡΕΧΗΟ ΙΝΤΕΡΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΕΡΕΧΗΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ. ∆ΕΡΕΧΗΟΣ
∆Ε ΡΕΦΥΓΙΑ∆ΟΣ
Ελ ργιµεν ϕυρδιχο εν µατερια δε ρεφυγιαδοσ οβσερϖα υνα ιµπορταντε εϖολυ−
χι⌠ν θυε τιενε συ ναχιµιεντο χον λα Χονϖενχι⌠ν σοβρε ελ Εστατυτο δε Ρεφυγια−
δοσ δε 1951 ψ συ Προτοχολο δε 1967.
∆εσδε εντονχεσ, σε χρε⌠ ελ Αλτο Χοµισιοναδο δε Ναχιονεσ Υνιδασ παρα λοσ
Ε

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR