Concursar televisivamente mediante el envío de SMS

Autor:Leonardo Nahuel Manfredi
Páginas:1-19
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΧΟΝΧΥΡΣΑΡ ΤΕΛΕςΙΣΙςΑΜΕΝΤΕ
ΜΕ∆ΙΑΝΤΕ ΕΛ ΕΝςΙΟ ∆Ε ΣΜΣ
Λεοναρδο Ναηυελ Μανφρεδι
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο
λ πρεσεντε εξιστεν µυψ ποχοσ προγραµασ δε τελεϖισι⌠ν εν ϖιϖο1,
ψα σεαν αβιερτοσ ο πορ χαβλε, θυε νο ινϖιτεν α συ αυδιενχια α
παρτιχιπαρ δε εντρετενιµιεντοσ µεδιαντε ελ ενϖο πορ χελυλαρ δε
υν µενσαϕε δε τεξτο.
Ηαστα ηαχε ποχο τιεµπο, λα τελεϖισι⌠ν χονϖενχιοναλ ερα χονσιδεραδα υν
µεδιο υνιδιρεχχιοναλ ψ χοµπλεταµεντε πασιϖο, εσ δεχιρ, ελ τελεϖιδεντε νο τενα
υν µεδιο διρεχτο δε τοµαρ δεχισιονεσ ο δε παρτιχιπαρ. Λασ νυεϖασ τεχνολογασ
εστ〈ν φαχιλιτανδο χαδα ϖεζ µ〈σ λα ιντεραχχι⌠ν εντρε ελ υσυαριο ψ ελ µεδιο. Α
πεσαρ δε αλγυνοσ εξπεριµεντοσ ηεχηοσ χον οτρασ ηερραµιεντασ ταλεσ χοµο
χυπονεσ δε ρεσπυεστα ψ τελφονο φιϕο, ελ ξιτο σοχιαλ δελ τελφονο χελυλαρ ηα
γενεραδο υνα µασιϖα προλιφεραχι⌠ν δε σερϖιχιοσ ιντεραχτιϖοσ παρα τελεϖισι⌠ν.
Εστε νεγοχιο εξαλτα ελ ποδερ δελ τελεϖιδεντε, νο σ⌠λο πορ µεδιο δε λασ χιφρασ δε
αυδιενχια τελεϖισιϖα, σινο ταµβιν πορ λασ δε τελφονοσ χελυλαρεσ. Σιν εµβαργο,
δεβε τενερσε εν χυεντα ταντο ελ ποτενχιαλ χοµο λοσ λµιτεσ δε ταλεσ µτοδοσ,
χοµο ταµβιν λα ρεαλιδαδ ο φιχχι⌠ν δε συσ συπυεστασ χονσεχυενχιασ
δεµοχρ〈τιχασ2.
Εστε φεν⌠µενο θυε ηαχε ποχοσ α〉οσ αρριβ⌠ α νυεστρο πασ ψ θυε,
ινδυδαβλεµεντε, νο ηα αλχανζαδο αν συ πλενιτυδ, πυεδε εστυδιαρσε δεσδε λα
Σοχιολογα, Φιλοσοφα, Εχονοµα ψ Εσταδστιχα, εντρε οτρασ χιενχιασ. Σιν
1 Ταµβιν προγραµασ ραδιαλεσ; περο ρεχιν εµπιεζαν α απαρεχερ.
2 ∆ΑςΙ∆ ΣΕΛςΑ, ΜΑΡΙΝΑ ΡΑΜΟΣ
ηττπ://χιχρ.βλανθυερνα.εδυ/2005/Αβστραχτσ/Π∆ΦσΧοµυνιχαχιονσ/ϖολ1/02/ΣΕΛςΑ_∆αϖιδ_ΡΑΜΟΣ_Μα
ρινα.πδφ
Α
2 Λεοναρδο Ναηυελ Μανφρεδι
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
εµβαργο, λα ιντενχι⌠ν εσ αβορδαρ συ ενφοθυε ϑυρδιχο, ψ µ〈σ εσπεχφιχαµεντε
λα περσπεχτιϖα δελ δερεχηο χοντραχτυαλ.
1. Νοχιονεσ πρελιµιναρεσ
Παρα υνα µεϕορ χοµπρενσι⌠ν, ρεσυλτα ινδισπενσαβλε χονοχερ πρεϖιαµεντε
θυε:
− Λοσ παρτιχιπαντεσ χελεβραν χον ελ Ιντεγραδορ (οργανιζαδορ) υν χοντρατο δε
ϕυεγο.
− Ελ Ιντεγραδορ φορµα παρτε δε υν γρυπο φορµαδο πορ ελ Μεδιο ο Προδυχτορα
ψ λα Εµπρεσα δε Τελεφονα Χελυλαρ (Πρεσταδορ).
− Ελ παρτιχιπαντε εσ α λα ϖεζ υσυαριο δελ σερϖιχιο δε τελεφονα χελυλαρ.
Εϖεντυαλµεντε απαρεχερ〈 υν εσπονσορ.
− Εστοσ συϕετοσ σε χονεχταν εντρε σ οριγινανδο ελ χονχυρσο.
2. Ελ ϕυεγο
2.1. Μοβιλεταινµεντ
Σε δενοµινα Μοβιλεταινµεντ (ο Μοβιλε Εντερταινµεντ) α λασ αχχιονεσ δε
εντρετενιµιεντο παρα χελυλαρεσ. Εστε φεν⌠µενο θυε ναχε παρα λογραρ υνα µαψορ
ιντεραχχι⌠ν εντρε ελ εσπεχταδορ ψ ελ Μεδιο τιενε διφερεντεσ απλιχαχιονεσ:
Χοντενιδοσ:
∆εσχαργασ:
− Τονοσ (ρινγτονσ),
− Φονδοσ δε πανταλλα (ωαλλπαπερσ),
− Ανιµαχιονεσ,
− Μσιχα,
− ϑυεγοσ 3∆, ετχ.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA