La autonomía de la voluntad en las relaciones entre progenitores e hijos

AutorMónica Assandri et al
CargoAbogada. Especialista en Derecho de Familia. Profesora de Derecho Privado VI, de Derecho Privado I y Profesora Asistente de Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba (FD-UNC). Email: moassandri@hotmail.com Co-autoras: Adriana María Warde (Doctora en Derecho y Ciencias ...
Páginas169-195
169
Τραβαϕο πρεσενταδο ελ 12 δε µαρζο δε 2019 ψ απροβαδο παρα συ πυβλιχαχι⌠ν ελ 3 δε αβριλ δελ µισµο α〉ο.
∗∗ Αβογαδα. Εσπεχιαλιστα εν ∆ερεχηο δε Φαµιλια. Προφεσορα δε ∆ερεχηο Πριϖαδο ςΙ, δε ∆ερεχηο Πριϖαδο
Ι ψ Προφεσορα Ασιστεντε δε Ιντροδυχχι⌠ν α λοσ Εστυδιοσ δε λα Χαρρερα δε Αβογαχα εν λα Φαχυλταδ δε
∆ερεχηο, Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Χ⌠ρδοβα (Φ∆−ΥΝΧ). Εµαιλ: µοασσανδρι≅ηοτµαιλ.χοµ
Χο−αυτορασ: Αδριανα Μαρα Ωαρδε (∆οχτορα εν ∆ερεχηο ψ Χιενχιασ Σοχιαλεσ. Εσπεχιαλιστα εν ∆ερεχηο
δε Φαµιλια. Προφεσορα δε ∆ερεχηο Πριϖαδο ςΙ (Φ∆−ΥΝΧ)); Λυχα Ηιπατια Παροδι (Αδσχριπτα α λα Χ〈τεδρα
δε ∆ερεχηο Πριϖαδο ςΙ. Φ∆−ΥΝΧ. Βεχαρια ΧΟΝΙΧΕΤ)); Ωενδι Ροµινα Ορονα (Προφεσορα δε ∆ερεχηο
Πριϖαδο ςΙ. Προφεσορα Αψυδαντε δε ∆ερεχηο Πριϖαδο Ι (Φ∆−ΥΝΧ)); Νανχψ Ρυτη Χανελο (Εσπεχιαλιστα
εν ∆ερεχηο δε Φαµιλια. Αδσχριπτα α λα Χ〈τεδρα δε ∆ερεχηο Πριϖαδο ςΙ (Φ∆−ΥΝΧ)); Φλορενχια Παχχυσσι
(Αδσχριπτα α λα Χ〈τεδρα δε ∆ερεχηο Πριϖαδο ςΙ (Φ∆−ΥΝΧ)).
ΛΑ ΑΥΤΟΝΟΜ⊆Α ∆Ε ΛΑ ςΟΛΥΝΤΑ∆ ΕΝ ΛΑΣ
ΡΕΛΑΧΙΟΝΕΣ ΕΝΤΡΕ ΠΡΟΓΕΝΙΤΟΡΕΣ Ε ΗΙϑΟΣ
ΤΗΕ ΑΥΤΟΝΟΜΨ ΟΦ ΤΗΕ ΩΙΛΛ ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣ ΒΕΤΩΕΕΝ
ΠΡΟΓΕΝΙΤΟΡΣ ΑΝ∆ ΧΗΙΛ∆ΡΕΝ
Μ⌠νιχα Ασσανδρι ετ αλ.∗∗
Ρεσυµεν: Εν ελ µαρχο δελ δερεχηο δε φαµιλια ϖιγεντε σε εξαµινα σι
ελ πρινχιπιο δε λα αυτονοµα δε ϖολυνταδ εν λασ ρελαχιονεσ εντρε
προγενιτορεσ ε ηιϕοσ σε ενχυεντρα πλασµαδο εν ελ νυεϖο Χ⌠διγο Χιϖιλ
ψ Χοµερχιαλ δε λα Ναχι⌠ν, ψ σι εστε αρµονιζα χον λο δισπυεστο εν λα
Χονστιτυχι⌠ν Ναχιοναλ ψ τραταδοσ ιντερναχιοναλεσ δε δερεχηοσ
ηυµανοσ. Αναλιζαµοσ δοσ ινστιτυχιονεσ: φιλιαχι⌠ν ψ ρεσπονσαβιλιδαδ
παρενταλ. Εν πριµερ λυγαρ, δεσχριβιµοσ χ⌠µο εϖολυχιοναρον εστασ
ινστιτυχιονεσ ηαστα λα εντραδα εν ϖιγενχια δελ νυεϖο Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ
Χοµερχιαλ δε λα Ναχι⌠ν, παρα δελιµιταρ λοσ απορτεσ θυε λα νυεϖα
λεγισλαχι⌠ν οτοργα α λα χοµυνιδαδ εν ρεσπυεστα α λασ µανδασ
χονστιτυχιοναλεσ, παρα χονχλυιρ θυε ελ µισµο τορνα οπερατιϖο ελ
πρινχιπιο χονστιτυχιοναλ δε αυτονοµα δε λα ϖολυνταδ. Φιναλµεντε,
σε ινϖεστιγα λα ρεχεπχι⌠ν δε εστε πρινχιπιο εν λα δοχτρινα ψ
ϕυρισπρυδενχια ναχιοναλ ε ιντερναχιοναλ.
Παλαβρασ−χλαϖε: Πρινχιπιοσ − Αυτονοµα δε λα ϖολυνταδ − Φιλιαχι⌠ν −
Ρεσπονσαβιλιδαδ παρενταλ.
Ρεϖιστα δε λα Φαχυλταδ, ςολ. Ξ  Ν≡ 1 ΝΥΕςΑ ΣΕΡΙΕ ΙΙ (2019) 169−195
170
Αβστραχτ: Ωιτηιν τηε φραµεωορκ οφ χυρρεντ φαµιλψ λαω, ιτ ισ εξαµινεδ
ωηετηερ τηε πρινχιπλε οφ αυτονοµψ οφ ωιλλ ιν ρελατιονσ βετωεεν
παρεντσ ανδ χηιλδρεν ισ εµβοδιεδ ιν τηε νεω Χιϖιλ ανδ Χοµµερχιαλ
Χοδε οφ τηε Νατιον, ανδ ιφ τηισ ηαρµονιζεσ ωιτη τηε προϖισιονσ οφ
τηε Νατιοναλ Χονστιτυτιον ανδ ιντερνατιοναλ ηυµαν ριγητσ τρεατιεσ.
Ωε αναλψζε τωο ινστιτυτιονσ: φιλιατιον ανδ παρενταλ ρεσπονσιβιλιτψ.
Φιρστ, ωε δεσχριβε ηοω τηεσε ινστιτυτιονσ εϖολϖεδ υντιλ τηε εντρψ ιντο
φορχε οφ τηε νεω Χιϖιλ ανδ Χοµµερχιαλ Χοδε οφ τηε Νατιον, το δελιµιτ
τηε χοντριβυτιονσ τηατ τηε νεω λεγισλατιον γραντσ το τηε χοµµυνιτψ
ιν ρεσπονσε το τηε χονστιτυτιοναλ µανδατεσ, το χονχλυδε τηατ ιτ
βεχοµεσ οπερατιοναλ τηε χονστιτυτιοναλ πρινχιπλε οφ αυτονοµψ οφ τηε
ωιλλ. Φιναλλψ, τηε ρεχεπτιον οφ τηισ πρινχιπλε ιν νατιοναλ ανδ
ιντερνατιοναλ δοχτρινε ανδ ϕυρισπρυδενχε ισ ινϖεστιγατεδ.
Κεψωορδσ: Πρινχιπλεσ − Αυτονοµψ οφ τηε ωιλλ − Αφφιλιατιον − Παρενταλ
ρεσπονσιβιλιτψ.
Συµαριο: Ι. Ελ προβλεµα δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν. ΙΙ. Ελ πρινχιπιο δε λα
αυτονοµα δε λα ϖολυνταδ εν λασ ρελαχιονεσ εντρε προγενιτορεσ ε ηιϕοσ.
ΙΙ.1. Φιλιαχι⌠ν. ΙΙ.1.1. Φιλιαχι⌠ν πορ νατυραλεζα. ΙΙ.1.2. Φιλιαχι⌠ν πορ
ΤΡΗΑ. ΙΙ.1.3. Φιλιαχι⌠ν πορ αδοπχι⌠ν. ΙΙ.1.4. Λα µατερνιδαδ πορ
συβρογαχι⌠ν, υνα δευδα πενδιεντε εν µατερια φιλιατορια. ΙΙ.1.5.
Αχχιονεσ δε φιλιαχι⌠ν. ΙΙ.2. Ρεσπονσαβιλιδαδ παρενταλ. ΙΙ.2.1. Λα
αυτονοµα προγρεσιϖα. ΙΙ.2.2. Λα τιτυλαριδαδ ψ εϕερχιχιο δε λα
ρεσπονσαβιλιδαδ παρενταλ. ΙΙ.2.3. Χυιδαδο περσοναλ. ΙΙ.2.4. Πλαν δε
παρενταλιδαδ. ΙΙ.2.5.Αδµινιστραχι⌠ν δε λοσ βιενεσ δε λοσ ηιϕοσ. ΙΙΙ.
Χονχλυσιονεσ.
Ι. Ελ προβλεµα δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν
Ελ οβϕετιϖο δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν ηα σιδο αναλιζαρ σι ελ πρινχιπιο δε λα αυτονοµα
δε λα ϖολυνταδ, εντενδιδο δεσδε υνα µιραδα χονστιτυχιοναλ χοµο ∀ελ δερεχηο α λα
λιβερταδ δε ιντιµιδαδ∀, σε ενχυεντρα πλασµαδο εν ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ δε
λα Ναχι⌠ν (εν αδελαντε ΧΧψΧ) εν λασ σιγυιεντεσ ινστιτυχιονεσ: φιλιαχι⌠ν ψ
ρεσπονσαβιλιδαδ παρενταλ.
Νοσ προπυσιµοσ εξαµιναρ ψ εϖαλυαρ σι λα λεγισλαχι⌠ν ϖιγεντε οβσερϖα ελ µανδατο
χονστιτυχιοναλ δελ ∀δερεχηο α λα λιβερταδ δε ιντιµιδαδ∀, θυε εν ελ δερεχηο δε φαµιλια
ιµπλιχα ∀ποδερ δε δεχισι⌠ν∀, ∀εϕερχιχιο δε λα λιβερταδ περσοναλ∀, ψ εν χονσεχυενχια
ποδερ χονχλυιρ θυε ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ δε λα Ναχι⌠ν αρµονιζα χον εστα
µανδα χονστιτυχιοναλ, ασεγυρανδο εν λασ ρελαχιονεσ εντρε προγενιτορεσ ε ηιϕοσ ελ
εϕερχιχιο δελ δερεχηο α λα λιβερταδ, δε ιντιµιδαδ εν φυνχι⌠ν δε λα εδαδ ψ γραδο δε
µαδυρεζ δελοσ µιεµβροσ δε λα φαµιλια.
Ασιµισµο, αβορδαµοσ λα ποστυρα ασυµιδα πορ λα δοχτρινα ψ ϕυρισπρυδενχια
ναχιοναλ ψ εξτρανϕερα.
Ρεϖιστα δε λα Φαχυλταδ, ςολ. Ξ  Ν≡ 1 ΝΥΕςΑ ΣΕΡΙΕ ΙΙ (2019) 169−195

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR