Actividades de extensión y relaciones internacionales

AutorCarla Saad
Páginas260-262
260
µαιλ: χινϖεστδερεχηο≅γµαιλ.χοµ, ηοραριο δε ατενχι⌠ν: 10:00 α 18:00 ησ. Μασ ινφο:
ωωω.δερεχηο.υνχ.εδυ.αρ, Φαχεβοοκ.
Αχτιϖιδαδεσ δε εξτενσι⌠ν ψ ρελαχιονεσ ιντερναχιοναλεσ
Λα Σεχρεταρα δε Εξτενσι⌠ν ψ Ρελαχιονεσ Ιντερναχιοναλεσ δε λα Φαχυλταδ οργανιζα
διστιντασ ϑορναδασ, Σεµιναριοσ, Χονγρεσοσ ψ Ταλλερεσ, Προψεχτοσ δε Εξτενσι⌠ν, εντρε
λοσ θυε σε ενυµεραν λοσ σιγυιεντεσ:
Χυρσο τε⌠ριχο−πρ〈χτιχο δε ασιστεντε ϕυρδιχο. ∆ιρεχτορα: Αβ. Λαυρα Αλεϕανδρα
Χαλδερ⌠ν. Ελ οβϕετιϖο δε εστε χυρσο εσ λα χαπαχιταχι⌠ν παρα ελ δεσεµπε〉ο δε ταρεασ
δε ασιστεντε ψ /ο σεχρεταριο δε εστυδιοσ ϕυρδιχοσ. Χυεντα χον χοντενιδοσ τε⌠ριχοσ
β〈σιχοσ α φιν δε ιντεριοριζαρ αλ αλυµνο εν ασπεχτοσ εσενχιαλεσ. Σε πυσο εσπεχιαλ
αχεντο εν λοσ χοντενιδοσ πρ〈χτιχοσ δε λασ διϖερσασ τεµ〈τιχασ α τραταρ.
Χοµυνιχαρ χον εφεχτιϖιδαδ ψ ασερτιϖιδαδ: ηερραµιεντασ δε χοαχηινγ ε ιντελιγενχια
εµοχιοναλ∀. ∆ιρεχτορα: Λιχ. Μαρα Ευγενια Παχεττι. Εστα χαπαχιταχι⌠ν τυϖο χοµο
οβϕετιϖο θυε συσ παρτιχιπαντεσ πυεδαν ιντεριοριζαρσε σοβρε λασ ηερραµιεντασ δε
χοµυνιχαχι⌠ν εφεχτιϖα χοµο ποτενχιαδορα δε λασ ηαβιλιδαδεσ δε υτιλιδαδ παρα
ρευνιονεσ, νεγοχιαχιονεσ, δισερταχιονεσ.
Σιρια: Λασ γυερρασ συβψαχεντεσ. ∆ισερταντε: ∆ρα. Γραχιελα Ερραµουσπε δε Πιλνικ.
Ελ χοντενιδο δε λα εξποσιχι⌠ν εστυϖο διριγιδο α λα χοµπρενσι⌠ν δελ χοντεξτο
ιντερναχιοναλ ψ λα ινιχιαχι⌠ν δελ χονφλιχτο; λοσ αχτορεσ ιντρασιστµιχοσ; λασ αλιανζασ
εξτερνασ α φαϖορ ο εν χοντρα δε λοσ διϖερσοσ αχτορεσ; λα παρτιχιπαχι⌠ν διρεχτα δε
αχτορεσ εσταταλεσ ψ γρυποσ δε ιντερσ εν λα γενεραλιζαχι⌠ν δε λα γυερρα; λα
χονστρυχχι⌠ν δε σιστεµασ δε αλιανζασ ψ χοντρα αλιανζασ; λα ποσιχι⌠ν γεοπολτιχα ψ
γεοεστρατγιχα δε Σιρια χοµο χαυσαλ συβψαχεντε; λοσ ιντερεσεσ γενεραλεσ ψ
εσπεχφιχοσ δε λοσ αχτορεσ ινϖολυχραδοσ; λα προφυνδιζαχι⌠ν δελ χονφλιχτο εξτρα−
σιστµιχο εντρε οτροσ ασπεχτοσ.
Σεµιναριο: ∀Πρεϖενχι⌠ν εν ϖιολενχια ιντραφαµιλιαρ ψ δε γνερο εξπεριενχιασ ψ
δεσαφοσ∀. ∆ιρεχτορεσ: ∆ρα. Ολγα Ορλανδι, Φαβι〈ν Φαραονι ψ Λιχ. ςαλερια ∆υρ〈ν. Ελ
ρεσπεχτιϖο χυρσο αβορδ⌠ υν τεµα πρεοχυπαντε παρα νυεστρα σοχιεδαδ δεσδε υνα
µιραδα ιντερδισχιπλιναρια ψ δε γνερο. Αβαρχα λοσ ασπεχτοσ ινστιτυχιοναλεσ, λεγαλεσ,
ιµπλεµενταχι⌠ν δε προγραµασ δε πρεϖενχι⌠ν ψ αβορδαϕε λεγαλ δε λα ϖιολενχια
ιντραφαµιλιαρ ψ δε γνερο εν λα χιυδαδ δε Χ⌠ρδοβα. Ελ οβϕετιϖο προπυεστο φυε λα
διφυσι⌠ν, εν ελ σενο δε λα χοµυνιδαδ υνιϖερσιταρια, λασ χαυσασ, µανιφεσταχιονεσ ψ
ρεχυρσοσ δισπονιβλεσ εν ρελαχι⌠ν αλ φεν⌠µενο δε ϖιολενχια ιντραφαµιλιαρ,
παρτιχυλαρµεντε σιτυαδα εν ελ νυεϖο εσχεναριο θυε ιµπυλσ⌠ εν λα Προϖινχια δε
Χ⌠ρδοβα ελ διχταδο δε λα λεψ 9283.
Σεµιναριο ∀∆ερεχηο αµβιενταλ ψ συ ϖνχυλο χον ελ ∆ερεχηο δε λοσ ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ∀.
Βαϕο λα διρεχχι⌠ν δε λα ∆ρα. Αλιχια Μοραλεσ Λαµβερτι ψ λα ∆ρα. Ζλατα ∆ρνασ δε
Χλµεντ. Λασ δισερταχιονεσ εστυϖιερον α χαργο δε λα Προφ. Αλιχια Μοραλεσ Λαµβερτι,
Γραχιελα Ροσα Σαλασ, Μαρτα Συσανα ϑυλι〈, Αδριανα Λιστοφφοσκψ, Ζλατα ∆ρνασ δε
Χλµεντ, Μαρια Αλεϕανδρα Στιχχα, Χαρµεν Αρϖαλο, Οφελια Ζαµζεµ, Λαυρα Ρεννελλα
ψ ελ Ινγ. Αγρ⌠νοµο Ραφαελ Χονσιγλι. Ελ σεµιναριο εστυϖο διριγιδο α γραδυαδοσ δε
Ρεϖιστα δε λα Φαχυλταδ, ςολ. Ξ  Ν≡ 1 ΝΥΕςΑ ΣΕΡΙΕ ΙΙ (2019) 249−266

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR