Publicaciones de la Sección Sucesorias de 15 de Marzo de 2016

DEP.
JUD.
DEP.
JUD.
JUZ.
SEC. FECHA
CAUSANTE RECIBO
RECIBO
SEC.
JUZ.
Juzgado Civil y Comercial
“Se ci ta y em pla za a to dos los que se con si de ren con de re chos a las su ce sio nes que a
con ti nua ción se ex pre san, pa ra que en e l pla zo de trein ta días -con ta dos a pa r tir de la
pu bli ca ción de edic tos- com pa rez can a ha cer los va ler en los res pec ti vos pro ce sos”.
SECRETARIO
SECRETARIO FECHA
CAUSANTE
PÁGINA 1818 LA PLATA, MARTES 15 DE MARZO DE 2016 BOLETÍN OFICIAL | PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Pg. 1 Uca. Lorna D. Digilio 18-2-16 CARLOS ESTANISLAO HIRSCH y
DOLORES EMMA MINATI L.P. 16.678
S.M. 8 Romina A. Lazzaretti 5-2-16 GARCIA RICARDO DANIEL L.P. 16.683
S.M. 3 Ángela V. Williams 17-4-12 MARCELO PEDRO SANCHEZ L.P. 16.685
L.P. 4 Uca. Marcela A. Roth 10-2-16 VAQUERO MARIA DOLORES L.P. 16.690
L.P. 13 María L. Gilardi 29-2-16 MARTHA IBAÑEZ BARBOZA L.P. 16.697
Qs. 6 Marta I. Labrador 17-11-15 CORREA BERTA PAULA L.P. 16.698
L.P. 10 Juan J. Montolivo 1º-3-16 FRANCISCO SERRA BARROCAS y
MANUELA MARQUES DOS SANTOS L.P. 16.711
S.M. 8 Romina A. Lazzaretti 5-2-16 EXNER ERMINIA L.P. 16.712
Ls. 2 Uca. Daniel C. Chaves 29-2-16 VICENTE CATALANO y
ADELINA FORTE L.P. 16.718
L.Z. 14 Ana B. Gorski 23-2-16 OSVALDO DOBAO L.P. 16.721
Ls. 2 Daniel C. Chaves 26-2-16 MONICA BEATRIZ VEDANI y
JULIO CESAR VEDANI L.P. 16.722
L.Z. 10 Hernán R. Sparano 16-2-16 ESTANISLADA SZMUC L.P. 16.723
Mn. 5 Pablo D. Rezzónico 18-2-16 SARDON AUREA ELSA L.P. 16.729
L.P. 9 Claudia A. Mentasti 1º-2-16 DORA SOFIA MERCADO L.P. 16.730
Qs. 6 Marta I. Labrador 11-2-16 GARIBALDI HORACIO ALBERTO L.P. 16.734
Qs. 2 Uca. Mariela Bartel 24-2-16 MARTINOTTI GERARDO JOSE L.P. 16.735
L.P. 5 Luis J. Coto 3-3-16 ANA MARIA ACEVEDO L.P. 16.742
L.P. 10 Juan J. Montolivo 23-2-16 MIGUEL FERNANDEZ L.P. 16.743
L.P. 9 Rafael A. Althaus 19-2-16 ALICIA NOEMI GRISIA L.P. 16.748
L.Z. 2 Uca. Daniel C. Chaves 26-2-16 ELSA DELL´ANGELA L.P. 16.749
S.M. 8 Romina A. Lazzaretti 11-2-16 CONTARTESE FRANCISCA INFINITA L.P. 16.751
L.P. 27 Uca. Sandra P. Peña 29-2-16 MARIA DELFINA CASTANHEIRAS
BORJAS y/o
MARIA DELFINA CASTANHEIRA L.P. 16.753
L.P. 10 Juan J. Montolivo 24-8-15 ELOY NUÑEZ y
ROSA ADELINA FIORE L.P. 16.754
Qs. 4 Uca. Karina Ponziani 22-2-16 RODRIGUEZ LEONIDA L.P. 16.755
Qs. 9 María E. Loureiro 4-2-16 NELSON RODOLFO THORSCHMIDT L.P. 16.756
Qs. 2 Uca. Carina Panek 19-2-16 MARTINEZ SIXTO VIDAL L.P. 16.757
Qs. 1 Uca. Reinaldo J. Bellini 18-2-16 MARIA CLARA DAL MOLIN L.P. 16.759
Qs. 3 Uca. Luciano M. Quacquarini 22-2-16 RUBEN BISHOP L.P. 16.760
Qs. 3 Uca. Patricia G. Derdak 28-12-15 MARIA EVA GOMEZ L.P. 16.761
L.P. 10 M. S. Pereyra González 1º-3-16 HECTOR MARIO ALIVERTI y
ANGELA CRISTINA BORBEAS L.P. 16.762
L.P. 13 Marta C. Spinola 29-2-16 IDELMA ESTHER CHAPARRO L.P. 16.766
S.M. 9 Ana C. Trigiani 15-12-15 MARIA OFELIA RODRIGUEZ L.P. 16.812
L.P. 9 Claudia A. Mentasti 16-2-16 PEDRO FERRARI y
ROSA CANDIDA QUADRELLI L.P. 16.815
Qs. 6 Marta I. Labrador 25-2-16 MANSILLA LIDIO HUMBERTO L.P. 16.822
L.P. 27 Uca. Sandra P. Peña 15-2-16 NORMA NANCY GARCIA L.P. 16.824
L.P. 10 Juan J. Montolivo 5-2-16 JACINTO CARLOS BISTRI y
ELSA FLORDELINDA FERNANDEZ L.P. 16.834
T.A. 1 Uca. Hernando A. A. Ballatore 25-2-16 JORGE VALLEJO o
VALLEJO Y CHUBURU L.P. 16.836
L.P. 27 Sandra P. Peña 30-12-15 JUAN MANFREDI L.P. 16.849
L.P. 4 Uca. Marcela A. Roth 17-2-16 BRITEZ BALDOMERA L.P. 16.857
L.P. 27 Sandra P. Peña 7-3-16 ALICIA PAULINA RIOS y
DANIEL CHOCOBAR L.P. 16.898
L.P. 2 M. M. Maldonado Palacios 24-2-16 GERONIMO FRANCISCO COSOLI L.P. 16.899
L.P. 10 Juan J. Montolivo 7-3-16 LIBERATA PEREZ L.P. 16.903
L.P. 27 Sandra P. Peña 7-3-16 SVRCEK MARIA SABINA y
CHERRY DARDO NILO L.P. 16.904
L.P. 4 Uca. Marcela A. Roth 18-2-16 LIA ESTHER CRESPI L.P. 16.908
Qs. 3 Uca. Luciano M. Quacquarini 21-12-15 MARCELO ALEJANDRO
SANTARSIERO L.P. 16.912
Av. 1 Uca. E. F. García Martínez 22-12-15 JUAN MODESTO MORO y
MARIA ANTONIA PISANO L.P. 16.913
L.P. 27 Sandra P. Peña 29-2-16 ELIDA ERMELINDA AGUIRRE y
GUSTAVO RODOLFO BENITEZ L.P. 16.914
S.M. 11 Patricia G. Wassouf 30-12-15 DANIEL JORGE AGUIRRE L.P. 16.918
S.I. 3 Uca. V. C. Grigoni Iriart 24-11-15 ELIGIO GONZALEZ L.P. 16.891
T.A. 1 Hernando A. A. Ballatore 25-2-16 RICARDO ALBERTO LISTORTI L.P. 16.895
S.M. 11 M. C. Dellla Vecchia 12-11-15 OSVALDO DI ILIO L.P. 16.896
Ls. 2 Daniel C. Chaves 3-2-16 ALBERTO CARMELO BLAZINA C.F. 30.216
L.M. 8 Uca. Gustavo D. Villanueva 15-2-16 ACUÑA DIONISIA GLADIS C.F. 30.240
Ls. 1 Pablo M. Priede 8-9-15 CARLOS ALBERTO CALIVA C.F. 30.245
Qs. 3 Uca. Luciano M. Quacquarini 10-2-16 MARIO JOSE DOMINGUEZ C.F. 30.254
Qs. 3 Uca. Luciano M. Quacquarini 19-2-16 ELVIRA CROCETTA C.F. 30.255
Av. 2 María A. Mazzoleni 30-10-15 ILARIO MANNO y
CARMELA DIMASI C.F. 30.257
Ls. 2 Daniel C. Chaves 25-2-16 ZERDA MARINA MERCEDES C.F. 30.258
L.Z. 14 N. I. Duarte de Gorostegui 6-5-15 CAUTERE JUAN EUGENIO C.F. 30.261
L.M. 2 Uca. C. Verónica Lorenzo 25-11-15 LEONARDO BONAVENTURA y
FRANCISCO BONAVENTURA C.F. 30.274
M.P. 8 Uca. Virna S. Rondinella 16-2-15 ALEJANDRA FRANCISCA COBRAN y
HORACIO MIGUEL FAGALDE M.P. 33.259
M.P. 13 Uca. Federico Font 25-2-16 ANGLADA MARTA ROSA M.P. 33.264
M.P. 7 Uca. Dominique E. Arnaud 1º-3-16 MAZZIERI ANCILLA M.P. 33.270
M.P. 7 Uca. Dominique E. Arnaud 26-2-16 MENDIOLA MARGARITA BLANCA M.P. 33.272
M.P. 7 Uca. Dominique E. Arnaud 19-2-16 GONZALEZ NILDA DEL CARMEN M.P. 33.274
M.P. 4 Uca. Maximiliano J. Villalba 26-2-16 SARA ESTHER NOVAS UZAL M.P. 33.275
M.P. 3 Gabriela A. Soto 22-2-16 HADDAD ELIAS M.P. 33.280
M.P. 7 Uca. Dominique E. Arnaud 24-2-16 BUSSE BEATRIZ EDITH M.P. 33.281
M.P. 12 Uca. Sabrina P. Martínez 19-2-16 NELIDA PETRE M.P. 33.283
M.P. 5 Uca. Federico A. Vicente 15-2-16 ELISABETH MAGALI SOTERAS M.P. 33.284
M.P. 13 Uca. Federico Font 23-2-16 ABBASTANTE JOSE REYNALDO M.P. 33.289
S.I. 9 Mariela V. Frulla 25-2-16 ANTONIO CID COUCEIRO S.I. 38.445
S.M. 11 Patricia G. Wassouf 11-2-16 CIRIACO SOUZA REY S.I. 38.447
S.I. 13 Uca. P. Chevallier Boutell 1º-2-16 ANTONIO VICTORIANO CUESTA S.I. 38.449
S.I. 4 Diego E. Bulnes 21-12-15 SOFIA SOCHACKI S.I. 38.466
S.I. 13 Uca. P. Chevallier Boutell 21-12-15 CARMEN VARELA y
CANDIDA DOLORES ALVAREZ S.I. 38.469
S.I. 4 Vanesa D. Martínez 24-6-15 ELZA OVIEDO S.I. 38.481
S.I. 10 Uca. Nicolás A. Campolongo 29-2-16 INES MIRTA BRAVO S.I. 38.483
S.I. 14 Cinthia L. Damonte 16-2-16 LAURA ESMERALDA CADINU y
JOSE LOPEZ S.I. 38.484
S.I. 13 Uca. P. Chevallier Boutell 2-11-15 RAMIRO SOLE y
PLIAR MENDEZ S.I. 38.492
S.I. 14 Cinthia L. Damonte 30-12-15 JOSE ALEJANDRO BENEIT S.I. 38.494
S.I. 9 Mariela Frulla 19-2-16 JOSE GRANDA ABAD S.I. 38.499
S.I. 7 Uca. María C. Gallardo 29-6-15 NORMA HAYDEE PERRI S.I. 38.500
S.I. 3 Uca. Juan M. Mendiguren 29-2-16 EMILIA GRACIANA VIERA S.I. 38.537
Ls. 1 Marcelo A. Natiello 14-12-15 ALICIA NORMA FERNANDEZ L.Z. 45.496
L.Z. 10 Hernán R. Sparano 29-2-16 PAULINO ALVAREZ ORDIERES L.Z. 45.498
L.Z. 10 Hernán R. Sparano 2-2-16 GALANTE GRACIELA ANGELA L.Z. 45.501
Ls. 1 Marcelo A. Natiello 23-2-16 CATALINA JURONIS L.Z. 45.505
Ls. 1 Marcelo A. Natiello 3-12-15 LUIS CANDIDO TIMISKY L.Z. 45.517
L.Z. 6 Uca. Darío Cecchin 2-2-16 JORGE ROGELIO SAMAMES L.Z. 45.519
Qs. 7 Uca. Débora Santilli 19-2-16 GRACIELA BEATRIZ COTO L.Z. 45.520
L.Z. 13 Viviana B. Verteramo 14-12-15 DOLORES TORRES L.Z. 45.523
L.Z. 2 Daniel C. Chaves 16-12-15 MIGOYO HAYDEE MARTA L.Z. 45.529
L.Z. 10 Uca. Hernán R. Sparano 3-16 ANATILDE AGOSTO L.Z. 45.533
Ls. 2 Daniel C. Chaves 25-2-16 DELIA BELLANTONI L.Z. 45.534
Ls. 1 Pablo M. Priede 26-2-16 LAURA JOSEFA DORA TOBIAS L.Z. 45.537
L.Z. 1 Uca. Leandra Díaz Kelly 20-11-15 MARIA ASUNCION TASSONE L.Z. 45.538
L.Z. 13 Viviana B. Verteramo 3-2-16 DOMINGA CASTAÑO PRIETO y
SAMUEL CAZENAVE L.Z. 45.539
L.Z. 10 Uca. Hernán R. Sparano 29-2-16 FLORENCIA LEIVA L.Z. 45.543
Ls. 2 Uca. Daniel C. Chaves 30-11-15 BONILLA FRANCISCO L.Z. 45.545
L.Z. 13 M. de las M. Little 29-2-16 DOMINGA CETTA y
SALVADOR OSVALDO TELLO L.Z. 45.546
L.Z. 9 Cristian A. Wilhelm 26-3-15 JUAN SUNICH L.Z. 45.547
L.Z. 5 Gabriela M. Figallo 23-2-16 LIDIA EDIT ASERANSKY L.Z. 45.549
L.Z. 6 Darío Cecchin 2-2-16 CARLOS NORBERTO LORENZO L.Z. 45.551
Ls. 1 E. Sapia De Luca 29-2-16 MARIA TERESA DOMINGUES y
GERARDO IANDIORIO L.Z. 45.555
Ls. 2 Uca. Daniel C. Chaves 16-2-16 ESPASANDIN SERAFIN L.Z. 45.556
S.M. 8 Romina A. Lazzaretti 16-2-16 SANZ SARA MARIA S.M. 51.356
S.M. 8 Romina A. Lazzaretti 5-2-16 BARKER CARLOS EDUARDO S.M. 51.369
Publicación extractada (Acordada 1971/89 S.C.J.P.B.A.)
ESTA PUBLICACIÓN COMIENZA: Marzo 14 / VENCE: Marzo 16

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba