Secretaría Académica

AutorCarla Saad
Páginas251-253
251
Σεχρεταρα Αχαδµιχα
Χοµο χαδα α〉ο, λα Σεχρεταρα Αχαδµιχα σε αβοχα αλ αβορδαϕε δε προβλεµ〈τιχασ
ψ τρ〈µιτεσ ρελαχιοναδοσ χον λα ϖιδα αχαδµιχα δε δοχεντεσ, αδσχριπτοσ ψ αλυµνοσ.
Εστοσ τρ〈µιτεσ σε ινχρεµενταν α〉ο α α〉ο, χονϖιρτιενδο α λα Σεχρεταρια Αχαδµιχα
εν υν 〈µβιτο νευρ〈λγιχο παρα ελ δεσαρρολλο ψ χρεχιµιεντο δε λα Φαχυλταδ. Εν εσα
µισµα λνεα, σε ιµπλεµενταν διφερεντεσ προγραµασ ψ προψεχτοσ τενδιεντεσ α λα
ιννοϖαχι⌠ν χυρριχυλαρ, ταλεσ χοµο:
Ασεσοραµιεντο περµανεντε α λοσ εθυιποσ δε Χ〈τεδρασ δε λα Φαχυλταδ
Χοµο παρτε δε υνα λνεα δε γεστι⌠ν θυε απυεστα φυερτε α λα µεϕορα εν λα χαλιδαδ
δε λα ενσε〉ανζα ψ αλ σεγυιµιεντο δε λασ τραψεχτοριασ εστυδιαντιλεσ, λα Φαχυλταδ χυεντα
χον υν εθυιπο δε ασεσοραµιεντο πεδαγ⌠γιχο ψ χοµυνιχαχιοναλ χονσολιδαδο θυε
ασπιρα α αχοµπα〉αρ α λασ χ〈τεδρασ εν συσ δεφινιχιονεσ πεδαγ⌠γιχασ, αχορδε α λασ
λτιµασ τενδενχιασ δισχιπλιναρεσ ψ µετοδολ⌠γιχασ.
∆εσδε λα Σεχρεταρα Αχαδµιχα σε εστ〈 ιµπλεµεντανδο ελ Προψεχτο ∀Ινσχριβ α
τυ Χ〈τεδρα∀ θυε ασπιρα α ρεχεπταρ προψεχτοσ δε λασ διφερεντεσ Χ〈τεδρασ ψ βρινδαρλεσ
αποψο πεδαγ⌠γιχο ψ χοµυνιχαχιοναλ.
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ψ Περφεχχιοναµιεντο ∆οχεντε (Ρεσ. ∆εχαναλ 1146/2018)
Εστε Προγραµα σε χοµπονε δε χινχο χυρσοσ (δε εντρε 20 ψ 60 ηορασ), χον
εϖαλυαχι⌠ν εν τοδοσ λοσ χασοσ ψ µοδαλιδαδ σεµιπρεσενχιαλ, παρα δοχεντεσ ψ
αδσχριπτοσ δε λα Φαχυλταδ. Εστοσ χυρσοσ σε διχταν εν αµβοσ σεµεστρεσ.
Σε τρατα δε:
Σεµιναριο δε Ενσε〉ανζα δε λασ Χιενχιασ ϑυρδιχασ
Αυλασ ςιρτυαλεσ εν λα Ενσε〉ανζα δελ ∆ερεχηο
Μαπασ χονχεπτυαλεσ εν λα Ενσε〉ανζα δελ ∆ερεχηο
Ορατορια ∆οχεντε
Ρεδαχχι⌠ν δε Τεξτοσ Χιεντφιχοσ ψ Αχαδµιχοσ.
ςιδεοσ παρα χοµπλεµενταρ λα ενσε〉ανζα πρεσενχιαλ (Ρεσ. ∆εχαναλ 1145/2018)
Ελ εθυιπο πεδαγ⌠γιχο ψ χοµυνιχαχιοναλ δε λα Σεχρεταρα Αχαδµιχα οφρεχε
ασεσοραµιεντο παρα λα ελαβοραχι⌠ν δε ϖιδεοσ ψ οτροσ ρεχυρσοσ διδ〈χτιχοσ θυε
φαϖορεζχαν λα τρανσµισι⌠ν δε χοντενιδοσ, χοµο χοµπλεµεντο α λα ενσε〉ανζα
πρεσενχιαλ. Εν 2018 σε φιλµαρον µ〈σ δε 40 ϖιδεοσ. Εν 2019 σε ιναυγυρα ελ λαβορατοριο
δε προδυχχι⌠ν δε ρεχυρσοσ διδ〈χτιχοσ ηιπερµεδιαλεσ, ψ σε βρινδαρ〈 αποψο α τοδασ
λασ χ〈τεδρασ θυε λο ρεθυιεραν.
∆ιφυσι⌠ν δε λασ ιννοϖαχιονεσ, ∀Βολετν ∆ερεχηο Ιννοϖα∀ (Ρεσ. ∆εχαναλ Ν≡ 1147/2019)
Παρα διφυνδιρ λασ ιννοϖαχιονεσ χυρριχυλαρεσ λα Φαχυλταδ χυεντα χον συ βολετν
οφιχιαλ ∀∆ερεχηο Ιννοϖα∀. Αλλ σε χοµπαρτεν αλ ιντεριορ δε λα χοµυνιδαδ αχαδµιχα
λασ διφερεντεσ αχτιϖιδαδεσ δε λοσ εθυιποσ δε χ〈τεδρα τενδιεντεσ α φαϖορεχερ µεϕορασ
εν λα ενσε〉ανζα δελ γραδο. Εν 2019 εστε βολετν χυµπλε τρεσ α〉οσ ψ σε ινϖιτα α τοδοσ
ΧΡΝΙΧΑΣ Ε ΙΝΦΟΡΜΑΧΙΟΝΕΣ

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR