Reflexiones en torno a la Ètica Protestante, el espìritu del capitalismo y la Responsabilidad Social

AutorDaniela Alejandra Bardel
Páginas1-12
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Ρεφλεξιονεσ εν τορνο α λα τιχα προτεσταντε ςολ. 26, (2014), Χαρταπαχιο δε ∆ερε−
χηο, Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΡΕΦΛΕΞΙΟΝΕΣ ΕΝ ΤΟΡΝΟ Α ΛΑ ⊃ΤΙΧΑ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕ, ΕΛ ΕΣΠ⊆ΡΙΤΥ ∆ΕΛ ΧΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Ψ
ΛΑ ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΙΛΙ∆Α∆ ΣΟΧΙΑΛ
ΑΝΙΕΛΑ ΑΛΕϑΑΝ∆ΡΑ ΒΑΡ∆ΕΛ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
Ελ ασχετισµο λαιχο δελ προ τεσταντισµο, ποδεµοσ δεχιρ ρε−
συµιενδο, αχτυαβα χον λα µ〈ξιµα πυϕανζα χοντρα ελ γοχε δεσπρεο−
χυπαδο δε λα ριθυεζα ψ εστρανγυλαβα ελ χονσυµο, σινγυλαρµεν τε ελ
δε αρτχυλοσ δε λυϕο; περο, εν χαµβιο, εν συσ εφεχτοσ πσιχολ⌠γιχοσ,
δεστρυα τοδοσ λοσ φρενοσ θυ ε λα τιχα τραδιχιοναλ πονα α λα ασπι−
ραχι⌠ν δε λα ριθυεζα, ροµπα λασ χαδενασ δελ αφ〈ν δε λυχρο δεσδε
ελ µοµεντο θυε νο σ⌠λο λο λεγαλιζαβα, σινο θυε λο χονσιδεραβα
χοµο πρεχεπτο διϖινο.
Μαξ Ωεβερ2
1. Ιντροδυχχι⌠ν
Ελ πρεσεντε τραβαϕο εσ ρεσυλταδο δελ πριµερ ενχυεντρο δελ Σεµιναριο σοβρε Λα
ϑυστιχια εν λα ∆ιστριβυχι⌠ν δε Ρεχυρσοσ, χονσιδερανδο εν συ χοντεξτο ελ τεµα
δε µι τεσισ δοχτοραλ σοβρε λα Ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ δε λασ περσονασ ϕυρδιχασ
εν ελ ∆ερεχηο Αργεντινο 3.
1 Λα αυτορα εσ Αβογαδα. Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ. Βεχαρια δοχτοραλ τιπο Ι ΧΟΝΙ−
ΧΕΤ. Αψυδαντε ιντερινα εν λα ασιγνατυρα Τεορα Γενεραλ δελ ∆ερεχηο δελ ∆επαρταµεντο δε
Φιλοσοφα δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα ΥΝΙΧΕΝ.
2 Ωεβερ, 1998:242.
3 Ελ Σεµιναριο εστυϖο οργανιζαδο πορ ελ Χεντρο Ιντερδισχιπλιναριο δε Εστυδιοσ Πολτιχοσ,

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR