¿De qué hablamos cuando nos referimos a la argumentación? Algunas notas para su abordaje desde la antigüedad clásica hacia la postmodernidad

Autor:María Silvina Delbueno de Prat
Páginas:1-13
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
↵∆Ε ΘΥ⊃ ΗΑΒΛΑΜΟΣ ΧΥΑΝ∆Ο ΝΟΣ
ΡΕΦΕΡΙΜΟΣ Α ΛΑ ΑΡΓΥΜΕΝΤΑΧΙΝ?
ΑΛΓΥΝΑΣ ΝΟΤΑΣ ΠΑΡΑ ΣΥ ΑΒΟΡ∆ΑϑΕ ∆ΕΣ∆Ε ΛΑ
ΑΝΤΙΓ⇐Ε∆Α∆ ΧΛℑΣΙΧΑ ΗΑΧΙΑ ΛΑ ΠΟΣΤΜΟ∆ΕΡΝΙ∆Α∆
ΜΑΡ⊆Α ΣΙΛςΙΝΑ ΕΛΒΥΕΝΟ
ΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ι νοσ αχερχαµοσ α υνα πριµερα δεφινιχι⌠ν χονϖενιµοσ εν θυε αργυ−
µενταρ εσ χονϖενχερ αλ ρεχεπτορ ρεσπεχτο δε υν µενσαϕε, σοβρε υν
ασυντο ο τεµα α τραϖσ δελ ραζοναµιεντο.
Νο εσ υν γνερο εν σ µισµο; εσ υνα φορµα δε οργανιζαρ ελ δισ−
χυρσο θυε σε πυεδε υσαρ χον διφερεντεσ οβϕετιϖοσ. Ασ πορ εϕεµπλο, ηαψ αργυ−
µενταχι⌠ν εν ελ δισχυρσο πυβλιχιταριο, εν ελ δισχυρσο ηυµορστιχο, εν ελ περιο−
δστιχο, εν ελ λιτεραριο, εν ελ ϕυρδιχο, ετχ.
Μιεντρασ ταντο ϑυλια Μ. ςαθυερο ψ ϑοσ Φ. Παρδο Παρδο
1
δεφινεν λα εστρυχτυ−
ρα αργυµεντατιϖα χοµο ελ χονϕυντο δε προποσιχιονεσ ρελαχιοναδασ εντρε σ γρα−
χιασ α λα ρελαχι⌠ν ηιπ⌠τεσισ/συστενταχι⌠ν δονδε λα προποσιχι⌠ν Ψ αποψα ο εσ
αργυµενταλ δε Ξ. Χον φρεχυενχια λα προποσιχι⌠ν συστενταδα ο ηιπ⌠τεσισ εσ υνα
προποσιχι⌠ν σιµπλε.
Εντρε λασ προποσιχιονεσ θυε ιντερϖιενεν εν λα ρεδ ο εστρυχτυρα αργυµεντατιϖα
ηαψ υνα ηαχια λα χυαλ απυνταν διρεχτα ο ινδιρεχταµεντε τοδασ λασ δεµ〈σ προπο−
σιχιονεσ. Ταλ προποσιχι⌠ν εσ λα ηιπ⌠τεσισ ο τεσισ φυνδαµενταλ δελ δισχυρσο.
1
ςΑΘΥΕΡΟ,
ϑυλια Μ. ψ ΠΑΡ∆Ο ΠΑΡ∆Ο, ϑοσ Φ. Ελ τεξτο ϕυρδιχο αργυµεντατιϖο.
Χυεστιονεσ δε ρεδαχχι⌠ν ψ χοµπρενσι⌠ν. Σαντα Φ δε Βογοτ〈, Εδιχιονεσ ϑυρδιχασ Γυσταϖο
Ιβ〈〉εζ, 1998.
Σ

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA