GODIO, Leopoldo M. A. Instituciones de Derecho del Mar, 1º edición, Aldina Editorial Digital, Buenos Aires, Argentina, 2018, 144 páginas.

AutorEduardo Pintore
CargoUniversidad Nacional de Córdoba-Argentina.
Páginas275-276
275
ΓΟ∆ΙΟ, Λεοπολδο Μ. Α. Ινστιτυχιονεσ δε ∆ερεχηο δελ Μαρ, 1≡ εδιχι⌠ν, Αλδινα
Εδιτοριαλ ∆ιγιταλ, Βυενοσ Αιρεσ, Αργεντινα, 2018, 144 π〈γινασ.
Λεοπολδο Μ. Α. Γοδιο νοσ βρινδα εν συ Ινστιτυχιονεσ δε ∆ερεχηο δελ Μαρ υν
χοµπλετο πανοραµα δε λοσ τεµασ χεντραλεσ δελ δερεχηο δελ µαρ χοντεµπορ〈νεο.
Εν χυατρο παρτεσ ψ σεισ χαπτυλοσ σε ϖαν δεσαρρολλανδο λοσ εϕεσ φυνδαµενταλεσ δε
εστα δισχιπλινα ϕυρδιχα.
Λα Πριµερα Παρτε, εν συ Χαπτυλο 1, ρεαλιζα υνα δεσχριπχι⌠ν δε λα εϖολυχι⌠ν
ηιστ⌠ριχα δεσδε λα ποχα δε Ηυγο Γροχιο ψ ϑοην Σελδεν, ηαστα λοσ εσφυερζοσ
ποστεριορεσ α 1982 παρα λογραρ λα εντραδα εν ϖιγορ δε λα Χονϖενχι⌠ν δε Μοντεγο
Βαψ, λο θυε νοσ υβιχα δεσδε υνα περσπεχτιϖα ηιστ⌠ριχα φρεντε αλ δερεχηο ϖιγεντε
θυε εσ αναλιζαδο εν λασ παρτεσ συβσιγυιεντεσ.
Λα Σεγυνδα Παρτε τρατα σοβρε ∀Λοσ εσπαχιοσ µαρτιµοσ ψ συ δελιµιταχι⌠ν∀. Εν
εστα διϖισι⌠ν, ελ Χαπτυλο 2 εστ〈 δεδιχαδο α λα λνεα δε βασε, χονχεπτο β〈σιχο δεσδε
ελ χυαλ σε µεδιρ〈ν τοδοσ λοσ εσπαχιοσ µαρινοσ ρεγυλαδοσ εν λα Χονϖενχι⌠ν δε
Μοντεγο Βαψ, χοµο ασ ταµβιν λασ αγυασ ιντεριορεσ πορ ελλα δετερµιναδα. Αθυ σε
εξπλιχα ταµβιν λα σιτυαχι⌠ν δε λασ βαηασ, λοσ πυερτοσ ψ λασ ραδασ. Ελ Χαπτυλο 3
τρατα δε λοσ εσπαχιοσ µαρτιµοσ σοβρε λοσ χυαλεσ ελ Εσταδο τιενε σοβερανα ψ/ο
ϕυρισδιχχι⌠ν, εστο εσ, ελ µαρ τερριτοριαλ, λα ζονα χοντιγυα, λα ζονα εχον⌠µιχα εξχλυσιϖα
ψ λα πλαταφορµα χοντινενταλ. Απαρτε δε λασ ζονασ εν σ, σε αναλιζαν χυεστιονεσ ταλεσ
χοµο ελ δερεχηο δε πασο ινοχεντε, λοσ εστρεχηοσ υτιλιζαδοσ παρα λα ναϖεγαχι⌠ν
ιντερναχιοναλ, λασ ισλασ, σεαν νατυραλεσ ο αρτιφιχιαλεσ, ατολονεσ, αρρεχιφεσ ψ λα ποσιχι⌠ν
ϕυρδιχα δε λοσ Εσταδοσ σιν λιτοραλ ο χον σιτυαχι⌠ν γεογρ〈φιχα δεσϖενταϕοσα. Εστε
χαπτυλο φιναλιζα χον υν χλαριφιχαδορ αν〈λισισ δελ λµιτε εξτεριορ δε λα πλαταφορµα
χοντινενταλ αργεντινα. Ελ Χαπτυλο 4 τρατα αθυελλασ ζονασ θυε σε ενχυεντραν µ〈σ
αλλ〈 δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν δε λοσ Εσταδοσ, εστο εσ, ελ αλτα µαρ ψ λα ζονα ιντερναχιοναλ δε
λοσ φονδοσ µαρινοσ. Σε αναλιζαν συσ διϖερσασ νατυραλεζασ ϕυρδιχασ ψ λοσ δερεχηοσ ψ
δεβερεσ θυε λοσ Εσταδοσ τιενεν εν ελλασ.
Λα Τερχερ Παρτε, τιτυλαδα ∀Λοσ υσοσ δελ µαρ∀, εν ελ Χαπτυλο 5 σε αϖοχα α λασ
∀δισποσιχιονεσ τρανσϖερσαλεσ α λοσ διστιντοσ εσπαχιοσ µαρτιµοσ∀. Σε τρατα δε αθυελλασ
χυεστιονεσ θυε σε προψεχταν α µ〈σ δε υνα δε λασ ζονασ αρριβα εστυδιαδασ, ταλεσ
χοµο λα προτεχχι⌠ν δελ µεδιο µαρινο, λα ινϖεστιγαχι⌠ν χιεντφιχα µαρινα ψ ελ τενδιδο
δε χαβλεσ ψ τυβερασ συβµαρινασ.
Λα Χυαρτα Παρτε εστ〈 δεδιχαδα αλ τεµα δε λα ∀Σολυχι⌠ν δε χοντροϖερσιασ∀. Εν
εστα λτιµα παρτε, ελ Χαπτυλο 6 αναλιζα ελ Σιστεµα δε σολυχι⌠ν δε χοντροϖερσιασ
εσταβλεχιδο πορ λα Χονϖενχι⌠ν δε Μοντεγο Βαψ χον συ χονφιγυραχι⌠ν ψ
ποσιβιλιδαδεσ. Αθυ σε αναλιζα ελ Τριβυναλ Ιντερναχιοναλ δελ Μαρ, συ χονφορµαχι⌠ν,
χοµπετενχια ψ φυνχιοναµιεντο, εξπλιχαδο χον χιτασ δε ϕυρισπρυδενχια δελ µισµο.
Λα οβρα χυλµινα χον υνα λιστα δε λα βιβλιογραφα ψ λα ϕυρισπρυδενχια χονσυλταδασ,
σεα εστα λτιµα δε λα Χορτε Περµανεντε δε ϑυστιχια Ιντερναχιοναλ, δε λα Χορτε
Ιντερναχιοναλ δε ϑυστιχια, δελ Τριβυναλ Ιντερναχιοναλ δελ ∆ερεχηο δελ Μαρ ο δε λαυδοσ
αρβιτραλεσ.
ΡΕΧΕΝΣΙΟΝΕΣ

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR