El Garantismo Procesal

AutorAdolfo Alvarado Velloso
Páginas1-14
Αδολφο Αλϖαραδο ςελλοσο
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΕΛ ΓΑΡΑΝΤΙΣΜΟ ΠΡΟΧΕΣΑΛ
Αδολφο Αλϖαραδο ςελλοσο
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο
ε διϕερον θυε εσταµοσ ηαβλανδο δε Γαραντισµο Προχεσαλ ψ θυε
νο τοδο ελ µυνδο σαβε θυ εσ εσο δε Γαραντισµο Προχεσαλ.
Λεσ πιδο θυε τενγαν λα πιεδαδ δε εξχυσαρµε πορθυε νο τενγο
οτρα φορµα δε ηαβλαρ σινο α τραϖσ δε υν δισχυρσο πορ τοδοσ
χονοχιδο θυε α δεµ〈σ εσ ρεπετιτιϖο, ρειτερατιϖο εν συσ χονχεπτοσ. Εν ριγορ
δε ϖερδαδ δε θυε Γρανιλλο Φερν〈νδεζ διϕο ρεχιν: θυε γαραντισµο εσ χυµπλιρ
λα Χονστιτυχι⌠ν ψ θυε ποδαµοσ χυµπλιρ λα Χονστιτυχι⌠ν, σι νο λα ηαβα
εσχριτα προχεδιµενταλ, εστ〈 τοδο διχηο. Περο ψο ϖοψ α αργυµενταρ αλγο µ〈σ
παρα λο χυαλ τενγο νεχεσαριαµεντε θυε ρεπετιρ ιδεασ αντε υστεδεσ; λεσ πιδο
θυε µε χονχεδαν ελ βενεφιχιο δε τενερ πιεδαδ. Θυιερο ταµβιν εξπλιχαρλεσ
θυε ϖοψ α θυερερ τοµαρ αλγυνασ χοσασ δε εστε πρεχισσιµο πανελ θυε αχαβα
δε τερµιναρ σε διϕερον, πορθυε µε παρεχεν δε υν γραν ϖαλορ παρα δεδιχαρµε
α ελλασ.
Εξπλιχαρλεσ εστο δε χ⌠µο ηεµοσ λλεγαδο α εστα εταπα δελ γαραντισµο
προχεσαλ, λεσ θυιερο χονταρ θυε λα Αρ γεντινα, Αµριχα Λατινα, εν λοσ λτιµοσ
450 α〉οσ νο ηα τενιδο υν προχεσο θυε λε ινφορµε λασ ρεγλα θυε λα ιδεα δε λα
λ⌠γιχα αχονσεϕαν θυε φυνχιονεν χοµο προχεσο. Νο φυνχιον⌠ ασ πορθυε
Ροµα ψ Γρεχια, λο διϕο ηαχε υν µοµεντο Γρανιλλο Φερν〈νδεζ, µαρχαρον υν
εστιλο προχεσαλ σεριο, χοµο τιενε θυε µανδαρ λα ρεχτα ραζ⌠ν, δοσ δισχυτιενδο
αντε υν τερχερο. Υν αχυσαδορ ψ υν αχυσαδο; υν πρετενδιεντε ψ υν πρετενδιδο;
υν αχτορ ψ υν δεµανδαδο; ψ υν τερχερο θυε πορ σερ ταλ, νο πυεδε σερ νι ελ
πριµερο, νι ελ σεγυνδο. Ελ τερχερο θυε, σιενδο ϕυεζ ηαχε συ προφεσι⌠ν ψ µ〈σ
υν µεδιο δε ϖιδα συ χαλιδαδ δε τερχερο νο πυεδε σερ νι υνο νι οτρο. Ελλο
λλεϖο αλγν δα α σοστενερ θυε λα πριµερα χαλιδαδ δελ ϕυζγαδορ εσ συ
ιµπαρτιαλιδαδ, νο εσ παρτε δελ προχεσο πορθυε, σι λο εσ, εσ αχυσαδορ ο
αχυσαδο. Εσ δεµανδαντε ο δεµανδαδο.
Περο αδεµ〈σ δε σερ ιµπαρτιαλ εσε ϕυεζ παρα σερ ταλ, εσενχιαλµεντε ταλ δεβε
τενερ υνα σεγυνδα χαλιδαδ µ〈σ; λα ιµπαρχιαλιδαδ εσ δεχιρ: νο τενερ ιντερσ,
∗ Χονφερενχ ια προνυνχιαδα εν ελ Ι Χ ονγρεσο ναχιοναλ δε ∆ε ρεχηο Προχεσαλ Γαραντ ιστα, Αζυλ, 4 ψ 5
δε Νοϖιεµβρε δε 19 99.
Μ

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR