Examen trialista de la publicidad engañosa

Autor:Eliana Belén Tonetto
Páginas:1-11
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΕΞΑΜΕΝ ΤΡΙΑΛΙΣΤΑ ∆Ε ΛΑ ΠΥΒΛΙΧΙ∆Α∆
ΕΝΓΑ∇ΟΣΑ
Πυεδε ελεγιρ ελ χολορ θυε δεσεε, σιεµ−
πρε ψ χυανδο σεα νεγρο. Ηενρψ Φορδ
ΕΛΙΑΝΑ ΒΕΛ⊃Ν ΤΟΝΕΤΤΟ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
λ τριαλισµο ϕυρδιχο εσ υνα χονχεπχι⌠ν τριδιµενσιοναλ δελ δερεχηο,
ινστιτυιδα πορ Ωερνερ Γολδσχηµιδτ, θυε προπονε τραταρ εν ελ δερε−
χηο ρεπαρτοσ δε ποτενχια ε ιµποτενχια, χαπταδοσ πορ νορµασ ψ ϖαλο−
ραδοσ πορ λα ϕυστιχια. Εστα νοχι⌠ν δελ δερεχηο πονε εν ρελιεϖε θυε ελ
χονοχιµιεντο ϕυρδιχο σε οχυπα δε λα ϖιδα ηυµανα, εσ δεχιρ, δε τοδοσ λοσ αχον−
τεχιµιεντοσ θυε ηαχεν α λα χονϖιϖενχια δε λοσ συϕετοσ.
Λα τεορα τριαλιστα σε ϖαλε δε υν µτοδο θυε, εν πρινχιπιο, αναλιζα εν προφυν−
διδαδ ψ δε µανερα ινδεπενδιεντε λασ τρεσ διµενσιονεσ ϕυρδιχασ: ηεχηο, ϖαλορ ψ
νορµα, παρα λυεγο ρεχονοχερ λα ρελαχι⌠ν εξιστεντε εντρε ελλασ ε ιντεγραρλασ χον
λα φιναλιδαδ δε θυε ελ χαµινο ρεχορριδο σιρϖα παρα οφρεχερ χλαριδαδ εν λα χιενχια
δελ δερεχηο.
Λα απλιχαχι⌠ν δε εστε µτοδο αλ εστυδιο δε λα πυβλιχιδαδ χοµερχιαλ περµιτιρ〈
ρεαλιζαρ υν ριχο απορτε σοβρε ελ τεµα πορθυε, αλ τραταρσε δε υν φεν⌠µενο ιντερ−
δισχιπλιναριο χυψα ρεγυλαχι⌠ν ϕυρδιχα σε ηα ρεαλιζαδο δεσδε διστιντοσ 〈µβιτοσ
δελ δερεχηο, εξιγε υν τραταµιεντο χαπαζ δε προϖεερ υν αν〈λισισ πορµενοριζαδο
σοβρε λασ χυεστιονεσ µ〈σ ρελεϖαντεσ εν τορνο α λα αχτιϖιδαδ πυβλιχιταρια, περο
σιν περδερ δε ϖιστα υν ενφοθυε ιντεγραλ.
Εν εστε τραβαϕο χοµενζαρεµοσ βρινδανδο αλγυνασ νοχιονεσ γενεραλεσ σοβρε
1Αβογαδα (ΥΝΛΠ). ∆οχτορα εν δερεχηο (ΥΧΕΣ). Γραδυαδα Αδσχριτα εν λα µατερια ∆ερε−
χηο Χονχυρσαλ εν λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προ−
ϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
Ε

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba