Estrategias y políticas asumidas por la Cooperativa Agropecuaria de Doblas frente a los desafíos de la economía de mercado de la década del `90

Autor:Federico Maximiliano Ambrosio
Páginas:141-163
 
EXTRACTO GRATUITO
141
ΕΣΤΡΑΤΕΓΙΑΣ Ψ ΠΟΛ⊆ΤΙΧΑΣ ΑΣΥΜΙ∆ΑΣ ΠΟΡ ΛΑ
ΧΟΟΠΕΡΑΤΙςΑ ΑΓΡΟΠΕΧΥΑΡΙΑ ∆Ε ∆ΟΒΛΑΣ
ΦΡΕΝΤΕ Α ΛΟΣ ∆ΕΣΑΦ⊆ΟΣ ∆Ε ΛΑ ΕΧΟΝΟΜ⊆Α
∆Ε ΜΕΡΧΑ∆Ο ∆Ε ΛΑ ∆⊃ΧΑ∆Α ∆ΕΛ 90
Φεδεριχο Μαξιµιλιανο ΑΜΒΡΟΣΙΟ3
1. Οβϕετο δε Εστυδιο
Ελ πρεσεντε τραβαϕο τυϖο πορ οβϕετο ελ εστυδιο δε λα γεστι⌠ν
δεσαρρολλαδα πορ λα Χοοπερατιϖα Αγροπεχυαρια δε ∆οβλασ Λτδα., χον
σεδε εν λα λοχαλιδαδ δε ∆οβλασ προϖινχια δε Λα Παµπα, αντε υνα
σιτυαχι⌠ν δε χρισισ, οριγιναδα α παρτιρ δελ µαρχο νοϖεδοσο σιγναδο
πορ ελ προχεσο δε γλοβαλιζαχι⌠ν ψ δε λα εχονοµα απερτυριστα ε
ινδιϖιδυαλιστα α νιϖελ ιντερναχιοναλ ιµπεραντεσ δυραντε λα δχαδα
δελ 90, θυε χον! γυραρον νυεϖασ ρελαχιονεσ εχον⌠µιχασ, σοχιαλεσ
ψ χυλτυραλεσ, θυε ιντενταρον εσταβλεχερ υνα πρεεµινενχια δε λα
εχονοµα δε µερχαδο πορ σοβρε λα εχονοµα σοχιαλ ψ δε λασ
τενδενχιασ ινδιϖιδυαλιστασ σοβρε λοσ λαζοσ σολιδαριοσ. Εστα σιτυαχι⌠ν
οβλιγ⌠ α λασ ασοχιαχιονεσ χοοπερατιϖασ α εϖολυχιοναρ παρα ποδερ
αδεχυαρσε α λασ νυεϖασ οπορτυνιδαδεσ ψ γενεραρ µαρχοσ δε αχχι⌠ν
αλτερνατιϖοσ, παρα συβσιστιρ ψ οργανιζαρ λοσ µεδιοσ εχον⌠µιχοσ
νεχεσαριοσ παρα υν αδεχυαδο φυνχιοναµιεντο.
Σε πρετενδι⌠ ρεχρεαρ λα διϖερσιδαδ δε µεδιδασ α λασ χυ〈λεσ
λα χοοπερατιϖα ρεχυρρι⌠, εν φυνχι⌠ν δε λασ αλτερνατιϖασ οφρεχιδασ πορ
ελ νοϖεδοσο µαρχο δεσχριπτο, ελ χυαλ οφρεχα φυερτεσ αµεναζασ, περο
ταµβιν ποτενχιαλεσ οπορτυνιδαδεσ παρα αλγυνασ οργανιζαχιονεσ,
δε αη δεριϖα λα ιδεα δε θυε χυανδο αλγυνασ οργανιζαχιονεσ ϖεν
αµεναζασ, εν εσε µισµο µοµεντο οτρασ ϖεν οπορτυνιδαδεσ.
1 Χονταδορ Πβλιχο Ναχιοναλ−Εγρεσαδο δε λα ΦΧΕψϑ δε λα
ΥΝΛΠαµ. Μαεστρανδο δε λα Μαεστρα εν Γεστι⌠ν Εµπρεσαρια δε λα ΦΧΕψϑ−
ΥΝΛΠαµ. Χορρεο ελεχτρ⌠νιχο: αµβροσιοφεδεριχο≅γµαιλ.χοµ.−
142
2. Οβϕετιϖο Γενεραλ
∆ετερµιναρ θυε εστρατεγιασ ψ πολτιχασ σε ιµπλεµενταρον εν
λα γεστι⌠ν δε λα Χοοπερατιϖα Αγροπεχυαρια δε ∆οβλασ Λτδα. δυραντε
λα δχαδα δελ ×90, ψ σι λασ µισµασ σε τραδυϕερον, εν λα γεστι⌠ν, εν
ρεσυλταδοσ ποσιτιϖοσ.
3. Οβϕετιϖοσ Εσπεχ! χοσ
Ι. Αναλιζαρ λα γεστι⌠ν δεσαρρολλαδα πορ λα Χοοπερατιϖα
Αγροπεχυαρια δε ∆οβλασ Λτδα. δυραντε λα δχαδα
δελ ×90.
ΙΙ. ∆ετερµιναρ λασ εστρατεγιασ ψ πολτιχασ θυε γυιαρον
ΙΙΙ. λα γεστι⌠ν δε λα Χοοπερατιϖα οβϕετο δελ αν〈λισισ.
4. Ηιπ⌠τεσισ
Ι. Λα εχονοµα απερτυριστα δε λα δχαδα δελ ×90,
πλασµαδα εν συ µ〈ξιµα εξπρεσι⌠ν πορ ελ γοβιερνο
αργεντινο α τραϖσ δε υνα πολτιχα δε χορτε
νεολιβεραλ, ιµπυσο ϖερδαδεροσ ρετοσ α λα γεστι⌠ν δε
λα Χοοπερατιϖα Αγροπεχυαρια δε ∆οβλασ Λτδα.
ΙΙ. Λασ πολτιχασ ψ εστρατεγιασ ιµπλεµενταδασ πορ
λα Χοοπερατιϖα Αγροπεχυαρια δε ∆οβλασ Λτδα.
φυερον αδεχυαδασ παρα ηαχερ φρεντε α λα σιτυαχι⌠ν
εχον⌠µιχα ιµπεραντε.
5. Ιντροδυχχι⌠ν
Λασ Χοοπερατιϖασ δυραντε λα δχαδα δελ ×90 σε ενφρενταρον
α υν δοβλε δεσαφο: πορ υν λαδο, λα αδεχυαχι⌠ν εν τρµινοσ
χοµπετιτιϖοσ α λα νυεϖα ρεαλιδαδ ταντο ρεσπεχτο α λα πρεσταχι⌠ν δε
συσ σερϖιχιοσ χοµο α συ εστρυχτυρα δε χοστοσ, ψ πορ ελ οτρο, λογραρλο
σιν αβανδοναρ λοσ ποστυλαδοσ οριγιναριοσ δε λα χοοπεραχι⌠ν θυε σον
λοσ θυε ϕυστι! χαν, εν πρινχιπιο, συ εξιστενχια.
Ελ χοοπερατιϖισµο, εν λοσ λτιµοσ α〉οσ, σε πρεσεντ⌠ χοµο
υν φεν⌠µενο δε χρεχιεντε ιµπορτανχια εν ελ 〈ρεα εχον⌠µιχα, α
ταλ πυντο θυε ελ µισµο σε ενχυεντρα προτεγιδο ψ φοµενταδο πορ
ελ δερεχηο, ρεγυλαδο εν λα Λεψ Ν° 20337, χον αντεχεδεντεσ εν ελ
Χ⌠διγο δε Χοµερχιο ψ Λεψ 11388 (ΑΛςΑΡΕΛΛΟΣ ψ ΧΑΝΤΕΡΑ;
2007).
Εν λα δχαδα δελ ×90 εστασ οργανιζαχιονεσ σε ενφρενταρον
α νυεϖασ αµεναζασ δε φαχτορεσ εξτερνοσ ντιµαµεντε ϖινχυλαδοσ
αλ νυεϖο µοδελο εχον⌠µιχο απερτυριστα−λιβεραλ, α δεβιλιδαδεσ

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA