Los esponsales. Una mirada diferente desde la Teoría General del Derecho

AutorGuillermina Zabalza
Páginas1-27
Γυιλλερµινα Ζαβαλζα
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΛΟΣ ΕΣΠΟΝΣΑΛΕΣ  ΥΝΑ ΜΙΡΑ∆Α
∆ΙΦΕΡΕΝΤΕ ∆ΕΣ∆Ε ΛΑ ΤΕΟΡ⊆Α
ΓΕΝΕΡΑΛ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ
Γυιλλερµινα Ζαβαλζα
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ
.Ιντροδυχχι⌠ν:
Εν ρειτεραδασ οχασιονεσ, αλ εστυδιαρ υν τεµα λο ρεχορταµοσ αλ πυντο
ταλ θυε σ⌠λο χοντεµπλαµοσ χοµο απλιχαβλε υνα δετερµιναδα ραµα
δελ δερεχηο (ψα σεα ελ Χιϖιλ, Χοµερχιαλ, εντρε οτροσ), σιν αδϖερτιρ
θυε λα Χιενχια δε ∆ερεχηο µ〈σ αλλ〈 δε λα αυτονοµα θυε ποσεε χαδα ραµα
ρεχλαµα αντε λοσ χασοσ θυε σε συσχιταν εν λα ρεαλιδαδ ελ αν〈λισισ δε υνα
µανερα ιντεγραλ δε τοδο ελ ∆ερεχηο εν συ χονϕυντο.
Αλ ρεαλιζαρ λα χαρρερα δε αβογαχα ψ σοβρε τοδο εν λα µεδιδα εν θυε
ϖαµοσ ιντροδυχινδονοσ εν λασ µατεριασ χοδιφιχαδασ, εϖιδενχιαµοσ χοµο σε
λιµιτα λα ατενχι⌠ν α λοσ χοντενιδοσ δε εσα µατερια, σιν οβσερϖαρ λα
τρασχενδενχια θυε ποσεε υν εστυδιο ιντερδισχιπλιναριο δε λασ διφερεντεσ ℑρεασ
δελ ∆ερεχηο.
Παρτιενδο δε εστοσ χονχεπτοσ ψ δε λα νεχεσιδαδ δε τενερ υνα µιραδα
προφυνδα ψ αµπλια ρεσπεχτο δελ Μυνδο ϑυρδιχο, εν ελ πρεσεντε τραβαϕο µε
ηε χοµπροµετιδο εν ρεαλιζαρ υν αν〈λισισ σοβρε λοσ εσπονσαλεσ χον ελ φιν
δε αδϖερτιρ α παρτιρ δε υν Χασο ψ δε λασ Ρεφλεξιονεσ θυε λα ∆οχτρινα ψ λα
ϑυρισπρυδενχια ηαν εσβοζαδοσ σοβρε ελ τεµα εν χυεστι⌠ν, λασ ιντιµασ ε
Ι
Γυιλλερµινα Ζαβαλζα
Χαρταπαχιο Ν≡ 6
ινελυδιβλεσ ρελαχιονεσ θυε εξιστεν εντρε τοδασ λασ ραµασ δελ δερεχηο, σιν θυε
πορ ταλ οβσερϖαχι⌠ν πιερδαν συ ρεσπεχτιϖα αυτονοµα.
Λα ϖιδα νοσ ινστα α υνα συπεραχι⌠ν ρεσπεχτο δε λα εσπεχιφιχιδαδ θυε
ϖιϖιµοσ εν λα ποστµοδερνιδαδ, χον ελ προπ⌠σιτο δε χοντεµπλαρ αλ Μυνδο
ϑυρδιχο εν συ τοταλιδαδ ψ νο χοµο χοµπαρτιµιεντοσ εστανχοσ.
ΙΙ) Χοµενταριο α Φαλλο:
Α) Ελ χασο:
Λοσ νοϖιοσ σε χονοχιερον ελ 23 δε νοϖιεµβρε δε 1987, εµπρενδιενδο
υνα ρελαχι⌠ν δε νοϖιαζγο, βασ〈νδοσε εν λα σεριεδαδ ψ ελ αφεχτο ψ
µαντενιενδο ελ νοϖιο χον λα φαµιλια δε λα αχτορα υν τρατο φρεχυεντε, α πυντο
ταλ θυε λλεγο α χοµπαρτιρ χον ελλοσ ϖαριασ ϖαχαχιονεσ δε ϖερανο. Λα ρελαχι⌠ν
δε νοϖιαζγο τυϖο υνα δυραχι⌠ν δε τρεσ α〉οσ, ψα θυε εξιστι⌠ υνα πεθυε〉α
ιντερρυπχι⌠ν.
Χον λα φιναλιδαδ δε χοντραερ µατριµονιο, εν ελ µεσ δε αγοστο δε 1993, λα
µαδρε δελ νοϖιο χοµπρο υν ινµυεβλε δονδε σε ασενταρα ελ ηογαρ χονψυγαλ
δε λα παρεϕα. Πορ συ παρτε, λοσ νοϖιοσ χοµπραρον ϖαριοσ µυεβλεσ θυε
χονφορµαραν ελ αϕυαρ δε λα χασα, χοµο υνα ηελαδερα, υν τελεϖισορ, εντρε
οτροσ.
Χον ελ δεσεο χλαρο δε χασαρσε, λα νοϖια ασιστι⌠ ελ 10 δε οχτυβρε δε 1993 αλ
Ρεγιστρο Χιϖιλ, ρεσερϖανδο υν τυρνο παρα ελ 22 δε διχιεµβρε δε 1993, α λασ
10:30 ηορασ. Λυεγο, αχορδαρον πορ ραζονεσ ρελιγιοσασ χελεβραρ εστε
µατριµονιο εν λα Ιγλεσια Μαρα Πυρσιµα ψ Σαντα Τερεσιτα, φιϕ〈νδολο παρα ελ
δα 23 δε διχιεµβρε δε 1993, α λασ 21:15 ηορασ. Αδεµ〈σ, ελ 26 δε οχτυβρε δε
εσε α〉ο σε ρευνιερον χον λοσ τεστιγοσ δελ µατριµονιο ρελιγιοσο, ψ ελ 7 δε
διχιεµβρε ινιχιαρον λοσ χυρσιλλοσ πρεµατριµονιαλεσ θυε σε εξτενδιερον ηαστα

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR