Los esponsales. Una mirada diferente desde la Teoría General del Derecho

Autor:Guillermina Zabalza
Páginas:1-27
Γυιλλερµινα Ζαβαλζα
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΛΟΣ ΕΣΠΟΝΣΑΛΕΣ  ΥΝΑ ΜΙΡΑ∆Α
∆ΙΦΕΡΕΝΤΕ ∆ΕΣ∆Ε ΛΑ ΤΕΟΡ⊆Α
ΓΕΝΕΡΑΛ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ
Γυιλλερµινα Ζαβαλζα
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ
.Ιντροδυχχι⌠ν:
Εν ρειτεραδασ οχασιονεσ, αλ εστυδιαρ υν τεµα λο ρεχορταµοσ αλ πυντο
ταλ θυε σ⌠λο χοντεµπλαµοσ χοµο απλιχαβλε υνα δετερµιναδα ραµα
δελ δερεχηο (ψα σεα ελ Χιϖιλ, Χοµερχιαλ, εντρε οτροσ), σιν αδϖερτιρ
θυε λα Χιενχια δε ∆ερεχηο µ〈σ αλλ〈 δε λα αυτονοµα θυε ποσεε χαδα ραµα
ρεχλαµα αντε λοσ χασοσ θυε σε συσχιταν εν λα ρεαλιδαδ ελ αν〈λισισ δε υνα
µανερα ιντεγραλ δε τοδο ελ ∆ερεχηο εν συ χονϕυντο.
Αλ ρεαλιζαρ λα χαρρερα δε αβογαχα ψ σοβρε τοδο εν λα µεδιδα εν θυε
ϖαµοσ ιντροδυχινδονοσ εν λασ µατεριασ χοδιφιχαδασ, εϖιδενχιαµοσ χοµο σε
λιµιτα λα ατενχι⌠ν α λοσ χοντενιδοσ δε εσα µατερια, σιν οβσερϖαρ λα
τρασχενδενχια θυε ποσεε υν εστυδιο ιντερδισχιπλιναριο δε λασ διφερεντεσ ℑρεασ
δελ ∆ερεχηο.
Παρτιενδο δε εστοσ χονχεπτοσ ψ δε λα νεχεσιδαδ δε τενερ υνα µιραδα
προφυνδα ψ αµπλια ρεσπεχτο δελ Μυνδο ϑυρδιχο, εν ελ πρεσεντε τραβαϕο µε
ηε χοµπροµετιδο εν ρεαλιζαρ υν αν〈λισισ σοβρε λοσ εσπονσαλεσ χον ελ φιν
δε αδϖερτιρ α παρτιρ δε υν Χασο ψ δε λασ Ρεφλεξιονεσ θυε λα ∆οχτρινα ψ λα
ϑυρισπρυδενχια ηαν εσβοζαδοσ σοβρε ελ τεµα εν χυεστι⌠ν, λασ ιντιµασ ε
Ι
Γυιλλερµινα Ζαβαλζα
Χαρταπαχιο Ν≡ 6
ινελυδιβλεσ ρελαχιονεσ θυε εξιστεν εντρε τοδασ λασ ραµασ δελ δερεχηο, σιν θυε
πορ ταλ οβσερϖαχι⌠ν πιερδαν συ ρεσπεχτιϖα αυτονοµα.
Λα ϖιδα νοσ ινστα α υνα συπεραχι⌠ν ρεσπεχτο δε λα εσπεχιφιχιδαδ θυε
ϖιϖιµοσ εν λα ποστµοδερνιδαδ, χον ελ προπ⌠σιτο δε χοντεµπλαρ αλ Μυνδο
ϑυρδιχο εν συ τοταλιδαδ ψ νο χοµο χοµπαρτιµιεντοσ εστανχοσ.
ΙΙ) Χοµενταριο α Φαλλο:
Α) Ελ χασο:
Λοσ νοϖιοσ σε χονοχιερον ελ 23 δε νοϖιεµβρε δε 1987, εµπρενδιενδο
υνα ρελαχι⌠ν δε νοϖιαζγο, βασ〈νδοσε εν λα σεριεδαδ ψ ελ αφεχτο ψ
µαντενιενδο ελ νοϖιο χον λα φαµιλια δε λα αχτορα υν τρατο φρεχυεντε, α πυντο
ταλ θυε λλεγο α χοµπαρτιρ χον ελλοσ ϖαριασ ϖαχαχιονεσ δε ϖερανο. Λα ρελαχι⌠ν
δε νοϖιαζγο τυϖο υνα δυραχι⌠ν δε τρεσ α〉οσ, ψα θυε εξιστι⌠ υνα πεθυε〉α
ιντερρυπχι⌠ν.
Χον λα φιναλιδαδ δε χοντραερ µατριµονιο, εν ελ µεσ δε αγοστο δε 1993, λα
µαδρε δελ νοϖιο χοµπρο υν ινµυεβλε δονδε σε ασενταρα ελ ηογαρ χονψυγαλ
δε λα παρεϕα. Πορ συ παρτε, λοσ νοϖιοσ χοµπραρον ϖαριοσ µυεβλεσ θυε
χονφορµαραν ελ αϕυαρ δε λα χασα, χοµο υνα ηελαδερα, υν τελεϖισορ, εντρε
οτροσ.
Χον ελ δεσεο χλαρο δε χασαρσε, λα νοϖια ασιστι⌠ ελ 10 δε οχτυβρε δε 1993 αλ
Ρεγιστρο Χιϖιλ, ρεσερϖανδο υν τυρνο παρα ελ 22 δε διχιεµβρε δε 1993, α λασ
10:30 ηορασ. Λυεγο, αχορδαρον πορ ραζονεσ ρελιγιοσασ χελεβραρ εστε
µατριµονιο εν λα Ιγλεσια Μαρα Πυρσιµα ψ Σαντα Τερεσιτα, φιϕ〈νδολο παρα ελ
δα 23 δε διχιεµβρε δε 1993, α λασ 21:15 ηορασ. Αδεµ〈σ, ελ 26 δε οχτυβρε δε
εσε α〉ο σε ρευνιερον χον λοσ τεστιγοσ δελ µατριµονιο ρελιγιοσο, ψ ελ 7 δε
διχιεµβρε ινιχιαρον λοσ χυρσιλλοσ πρεµατριµονιαλεσ θυε σε εξτενδιερον ηαστα

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba