Entrevista sobre el Código Civil y Comercial de la Nación y Notas sobre el Tìtulo Preliminar del cuerpo normativo

Autor:Dr. Miguel A. Ciuro Caldani
Páginas:1-9
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Εντρεϖιστα αλ ∆ρ. Μιγυαλ Α. Χιυρο Χαλδανι, ςολ. 29, (2016), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο,
Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΕΝΤΡΕςΙΣΤΑ ΑΛ ∆Ρ. ΜΙΓΥΕΛ Α. ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ
ΣΟΒΡΕ ΕΛ Χ∆ΙΓΟ ΧΙςΙΛ Ψ ΧΟΜΕΡΧΙΑΛ ∆Ε ΛΑ
ΝΑΧΙΝ1
1. ΠΡΙΜΕΡΑ ΠΑΡΤΕ
1.1 ↵Θυ ϖενταϕασ ψ/ο δεσϖενταϕασ πυεδε τενερ υν χ⌠διγο δε πρινχιπιοσ
χοµο ελ νυεϖο ΧΧΨΧΝ?
Υνα δε λασ ϖενταϕασ πυεδε σερ λα αδαπταχι⌠ν α σιτυαχιονεσ µυψ χοµπλεϕασ ψ
διϖερσασ, πορ εϕεµπλο, εν λοσ χαµβιοσ δε υνα νυεϖα ερα, µ〈σ θυε δε εδαδ δε λα
ηιστορια. Υνα δε λασ δεσϖενταϕασ πυεδε σερ πονερ εν χυεστι⌠ν λα διϖισι⌠ν δε πο−
δερεσ θυε χαραχτεριζα α λα φορµα ρεπυβλιχανα δε γοβιερνο.
1.2 ↵Θυ απορτεσ σε πυεδεν ηαχερ παρα λα χοµπρενσι⌠ν δελ Χ⌠διγο α παρτιρ
δε λα Τεορα Γενεραλ δελ ∆ερεχηο?
1 Λα πρεσεντε οφρεχε λασ οπινιονεσ ϖερτιδασ πορ ελ ∆ρ. Μιγυελ Α. Χιυρο Χαλδανι, προφεσορ
ηονορισ χαυσα δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε ΥΝΙΧΕΝ, δεσταχαδο ϕυριστα, εξπονεντε δε λα
τεορα Τριαλιστα δελ Μυνδο ϑυρδιχα ελαβοραδα πορ Ωερνερ Γολδσχηµιδτ. ∆οχεντε δε λα Φαχυλ−
ταδ δε ∆ερεχηο δε λα ΥΝΡ ψ δε νυµεροσασ υνιϖερσιδαδεσ δελ πασ. ∆ιρεχτορ δελ Χεντρο δε
Ινϖεστιγαχιονεσ δε Φιλοσοφα ϑυρδιχα ψ Φιλοσοφα Σοχιαλ δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε ΥΝΡ.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA