Efecto contagio-imitaciòn en casos de violencia de Gènero

AutorMarìa Martina Garra
Páginas1-26
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Εφεχτο χονταγιο ιµιταχι⌠ν, ςολ. 27, (2015), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φαχυλταδ δε ∆ερε−
χηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΕΦΕΧΤΟ ΧΟΝΤΑΓΙΟ ΙΜΙΤΑΧΙΝ
ΕΝ ΧΑΣΟΣ ∆Ε ςΙΟΛΕΝΧΙΑ ∆Ε Γ⊃ΝΕΡΟ1
ΜΑΡ⊆Α ΜΑΡΤΙΝΑ ΓΑΡΡΑ2
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆Ε ΜΑΡ ∆ΕΛ ΠΛΑΤΑ
1. ςιολενχια δε γνερο ψ ϖιολενχια δοµστιχα: διφερενχιαχι⌠ν δε τρµινοσ.
ν εστε απαρταδο, σε προπονε λα χονστρυχχι⌠ν δε χονχεπτοσ χλαϖεσ εν
ελ αν〈λισισ δελ προβλεµα δε λα ϖιολενχια δε γνερο, διφερενχιανδο α
στε λτιµο τρµινο δε λα ϖιολενχια δοµστιχα.
Ελ γνερο εσ υνα χονστρυχχι⌠ν σοχιαλ, υν χονϕυντο δε ρασγοσ ασιγ−
ναδοσ α ηοµβρεσ ψ µυϕερεσ εν υνα σοχιεδαδ, αδθυιριδοσ ψ νατυραλι−
ζαδοσ α τραϖσ δε προχεσοσ δε σοχιαλιζαχι⌠ν ψ δε ασιγναχι⌠ν δε σεν−
τιδοσ θυε ινσταυραν ρολεσ χοµο εξπεχτατιϖασ σοχιαλεσ δε χοµπορτα−
µιεντο. Ασ, µυχηασ διφερενχιασ νο σον βιολ⌠γιχασ εν οριγεν ψ λα
διφερενχιαχι⌠ν νο σε φυνδαµεντα σινο εν λασ δεσιγυαλδαδεσ θυε λα µισµα σο−
1 Ελ πρεσεντε τραβαϕο χονστιτυψε υνα απροξιµαχι⌠ν α αλγυνασ χονχλυσιονεσ αρριβαδασ εν ελ
µαρχο δελ Πλαν δε Τραβαϕο Εφεχτο χονταγιο−ιµιταχι⌠ν εν λασ χονδυχτασ δε ϖιολενχια δε
γνερο µεδιαντε λοσ µεδιοσ µασιϖοσ δε χοµυνιχαχι⌠νθυε τυϖο λυγαρ εν ελ Γρυπο Χ〈τεδρα
δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Μαρ δελ Πλατα. Λα µενχιοναδα
ινϖεστιγαχι⌠ν τυϖο λυγαρ εν ελ περοδο 2013/2014, χυψασ χονχλυσιονεσ νο πρετενδεν τενερ
γραδο δε δεφινιτιϖασ ψ ελ απορτε δε λα µισµα δεβερ〈 σερ χοµπλεµενταδο χον µ〈σ εστυδιοσ.
2 Λα αυτορα εσ Αβογαδα. Αψυδαντε εν λα ασιγνατυρα ∆ερεχηο Πολτιχο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ε−
ρεχηο δε ΥΝΜ∆Π. Ιντεγραντε δελ Γρυπο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν Πενσαµιεντο Χρτιχο δε λα µισµα
φαχυλταδ.
Ε
2 Μαρα Μαρτινα Γαρρα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
χιεδαδ ηα χονστρυιδο α τραϖσ δε διστιντοσ δισχυρσοσ ψ µεδιαντε µεχανισµοσ δε
ποδερ.
Ελ παραδιγµα δε λα σοχιεδαδ πατριαρχαλ ηαχια ελ ανδροχεντρισµο, περµιτε εξπλι−
χαρ λα ινστανχια δε συβορδιναχι⌠ν δε λα µυϕερ, ψα θυε δεφινε λα µιραδα µασχυλι−
να εν ελ χεντρο δελ υνιϖερσο, χοµο µεδιδα δε τοδασ λασ χοσασ ψ ρεπρεσενταχι⌠ν
γλοβαλ δε λα ηυµανιδαδ. Μιραδα θυε αν σε περπετυα α τραϖσ δε λασ ρεσπονσα−
βιλιδαδεσ, παυτασ δε χοµπορταµιεντο, ϖαλορεσ, γυστοσ, λιµιταχιονεσ, αχτιϖιδαδεσ
ψ εξπεχτατιϖασ θυε λα χυλτυρα ασιγνα εν φορµα διφερενχιαδα α ηοµβρεσ ψ µυϕε−
ρεσ, πενετρανδο ελ πενσαµιεντο φιλοσ⌠φιχο, σοχιαλ, εχον⌠µιχο ψ ϕυρδιχο.
Ελ εµποδεραµιεντο δε εστερεοτιποσ δε γνερο σε ρεφυερζα µεδιαντε µεχανισ−
µοσ δε απρενδιζαϕε εξπρεσαδοσ πορ εϕεµπλο α τραϖσ δε λα ϖιολενχια. Λα ϖιο−
λενχια, ταµποχο εσ ανατοµο−βιολ⌠γιχα, ιµπλιχα υνα φορµα δε εϕερχερ ποδερ ρεσ−
πεχτο δε ρελαχιονεσ ηυµανασ θυε σον δε δοµινιο−συµισι⌠ν, ταλ χοµο λα θυε σε
εξπρεσα εν λα συπυεστα συπεριοριδαδ δελ ηοµβρε φρεντε λα συβορδιναχι⌠ν δε λα
µυϕερ.
Ελ Χοµιτ δε λα Χονϖενχι⌠ν σοβρε λα Ελιµιναχι⌠ν δε τοδασ φορµασ δε ∆ισχρι−
µιναχι⌠ν δε λα Μυϕερ, εν συ Ρεχοµενδαχι⌠ν Γενεραλ Ν° 19 σε〉αλα: λα ϖιο−
λενχια δε γνερο χοµο υνα φορµα δε δισχριµιναχι⌠ν θυε ινηιβε λα χαπαχιδαδ
δε λα µυϕερ δε γοζαρ δε λοσ δερεχηοσ ψ λιβερταδεσ σοβρε υνα βασε δε ιγυαλδαδ
χον ελ ηοµβρε εν χονχορδανχια χον λα δεφινιχι⌠ν δε δισχριµιναχι⌠ν δελ αρ−
τχυλο 1 δε λα Χονϖενχι⌠ν. 3
Λα ∆εχλαραχι⌠ν σοβρε λα Ελιµιναχι⌠ν δε λα ςιολενχια χοντρα λα Μυϕερ, εν ελ
αρτχυλο 1 εντιενδε λα ϖιολενχια χοντρα λα µυϕερ χοµο τοδο αχτο δε ϖιολενχια
3 Αρτ. 1: Α λοσ εφεχτοσ δε λα πρεσεντε Χονϖενχι⌠ν, λα εξπρεσι⌠ν ∀δισχριµιναχι⌠ν χοντρα λα
µυϕερ∀ δενοταρ〈 τοδα διστινχι⌠ν, εξχλυσι⌠ν ο ρεστριχχι⌠ν βασαδα εν ελ σεξο θυε τενγα πορ
οβϕετο ο ρεσυλταδο µενοσχαβαρ ο ανυλαρ ελ ρεχονοχιµιεντο, γοχε ο εϕερχιχιο πορ λα µυϕερ,
ινδεπενδιεντεµεντε δε συ εσταδο χιϖιλ, σοβρε λα βασε δε λα ιγυαλδαδ δελ ηοµβρε ψ λα µυϕερ,
δε λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ ψ λασ λιβερταδεσ φυνδαµενταλεσ εν λασ εσφερασ πολτιχα, εχον⌠µιχα,
σοχιαλ, χυλτυραλ ψ χιϖιλ ο εν χυαλθυιερ οτρα εσφερα.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR