Editorial

AutorLorenzo Barone - Hugo Zanatta - Matias Dante Berardo
CargoDirector - Secretario - Secretario
Páginas9-9
9
Α∇Ο 2021  Ν∨ΜΕΡΟ 2
Editorial
Λα Ρεϖιστα ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ εσ υνα πυβλιχαχι⌠ν δε λα Σαλα δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιο−
ναλ ψ ∆ερεχηο Προχεσαλ Χονστιτυχιοναλ δελ Ινστιτυτο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν εν Χιενχιασ ϑυρδιχασ
(Ι∆Ι−Χϑ) δε λα Υνιϖερσιδαδ Βλασ Πασχαλ.
Ελ οβϕετιϖο χεντραλ δε εστα πυβλιχαχι⌠ν εσ προφυνδιζαρ λοσ χονοχιµιεντοσ ψ φοµενταρ ελ
δεσαρρολλο δε αχτιϖιδαδεσ εν ϕυριστασ, δοχεντεσ ψ αλυµνοσ µεδιαντε ελ εστυδιο δε λασ
ινστιτυχιονεσ τπιχασ δελ ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ ψ δελ ∆ερεχηο Προχεσαλ Χονστιτυχιοναλ.
Asimismo, se pretende continuar el desarrollo académico y cientíco de los egresados
δε λα Εσπεχιαλιζαχι⌠ν εν ∆ερεχηο Προχεσαλ Χονστιτυχιοναλ ψ δε λα ∆ιπλοµατυρα εν Αµπαρο
Χονστιτυχιοναλ θυε σε διχτα εν λα Υνιϖερσιδαδ, αδεµ〈σ δε λοσ δοχεντεσ ψ µιεµβροσ δε λα
χοµυνιδαδ, εστιµυλανδο συ παρτιχιπαχι⌠ν α τραϖσ δε λα πρεσενταχι⌠ν δε αρτχυλοσ.
Λασ πυβλιχαχιονεσ σον ανυαλεσ, πυδιενδο λοσ Προφεσορεσ ψ εγρεσαδοσ δε ποσγραδο σερ
παρτιχιπαντεσ ινϖιταδοσ περµανεντεσ α πρεσενταρ χοντριβυχιονεσ, αδεµ〈σ δε ρεχιβιρ λα
χολαβοραχι⌠ν δε αυτορεσ εξτερνοσ χον ρεχονοχιδα τραψεχτορια εν ελ τεµα.
Εν εστε σεγυνδο ϖολυµεν, σε οφρεχε αλ λεχτορ χινχο τραβαϕοσ δε δοχτρινα δε αυτορεσ να−
cionales e internacionales, que se reeren a temas actuales y relevantes en el ámbito del
∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ (ελ µοδελο σοχιαλ δε λα δισχαπαχιδαδ, ψ βασεσ χονστιτυχιοναλεσ δελ
δερεχηο αδµινιστρατιϖο υρυγυαψο, ψ ελεµεντοσ ηιστ⌠ριχοσ, σοχιολ⌠γιχοσ ψ ϕυρδιχοσ δε λοσ
παρτιδοσ πολτιχοσ εν Αργεντινα) ψ δελ δερεχηο προχεσαλ χονστιτυχιοναλ (χοντρολ δε χον−
ϖενχιοναλιδαδ, ψ σεντενχιασ εξηορτατιϖασ δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια δε λα Ναχι⌠ν).
Φιναλµεντε, σε πυβλιχα ελ αρτχυλο δε δοχτρινα δελ αλυµνο δε λα ΥΒΠ Μανυελ Λεγυιζαµ⌠ν,
ganador del concurso monográco para alumnos de la carrera de abogacía con motivo
δελ 25≡ ανιϖερσαριο δε λα ρεφορµα χονστιτυχιοναλ δελ α〉ο 1994, εν ελ µαρχο δε λασ αχτιϖιδα−
δεσ δε λα Σαλα δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ ψ ∆ερεχηο Προχεσαλ Χονστιτυχιοναλ (Ρεσολυχι⌠ν
Ρεχτοραλ Ν≡ 70/2018) δελ Ινστιτυτο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν εν Χιενχιασ ϑυρδιχασ (Ι∆Ι−Χϑ), χονϕυντα−
µεντε χον λα Χ〈τεδρα δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ.
Λορενζο Βαρονε
∆ιρεχτορ
Ηυγο Ζαναττα
Ματιασ ∆αντε Βεραρδο
Σεχρεταριοσ

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR