La Democracia. ¿Límite o piso del control judicial?

AutorPedro Luis Arrouy
Páginas1-14
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ∆ΕΜΟΧΡΑΧΙΑ. ↵Λ⊆ΜΙΤΕ Ο ΠΙΣΟ ∆ΕΛ
ΧΟΝΤΡΟΛ ϑΥ∆ΙΧΙΑΛ?
ΠΕ∆ΡΟ ΛΥΙΣ ΑΡΡΟΥΨ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
Λα δεµοχραχια νο εσ σολο υνα οργανιζαχι⌠ν δελ ποδερ, σινο
υν ορδεν σοχιαλ δεστιναδο α λα ρεαλιζαχι⌠ν πλενα δελ σερ ηυµανο1
α χοµπετενχια δε λοσ ϕυεχεσ παρα ρεϖερ λα χονστιτυχιοναλιδαδ δε λασ
νορµασ ϕυρδιχασ σανχιοναδασ πορ ⌠ργανοσ ελεχτοσ δεµοχρ〈τιχαµεν−
τε σε συελε σε〉αλαρ χοµο υνο δε λοσ πυντοσ δε µαψορ τενσι⌠ν εν λασ
δεµοχραχιασ χονστιτυχιοναλεσ µοδερνασ. Συ αφιρµαχι⌠ν χοµο ποσι−
βιλιδαδ ινστιτυχιοναλ φυε πριµεραµεντε ιντροδυχιδα πορ λα Χορτε Συπρεµα δε λοσ
Εσταδοσ Υνιδοσ, εν ελ χονοχιδο πρεχεδεντε Μαρβυρψ ϖσ. Μαδισον2, ελ θυε τυϖο
συ ινφλυενχια δεχισιϖα εν λα προπια εστρυχτυρα ινστιτυχιοναλ δε λοσ Εσταδοσ Υνι−
δοσ δε Νορτεαµριχα ψ υνα νοταβλε ασχενδενχια εν ελ ρεστο δε λα χονστιτυχιονεσ
θυε αδοπταρον υνα εστρυχτυρα χονστιτυχιοναλ α λα υσανζα δελ µοδελο Νορτεαµε−
ριχανο. Εν ελ χασο δε νυεστρο πασ, λα χονστιτυχι⌠ν ναχιοναλ νο πρεσχριβε εξπρε−
σαµεντε εσα ποσιβιλιδαδ, σιενδο χοµο εν ελ χασο Νορτεαµεριχανο, λα Χορτε Συ−
πρεµα δε ϑυστιχια λα θυε προνταµεντε, εν ελ χασο Σοϕο3 δε 1887, ρεχονοχι⌠ εστα
φαχυλταδ.
Πασαδα λα πριµερα Γυερρα Μυνδιαλ ψ γραχιασ α λα νοτορια ινφλυενχια δε Ηανσ
Κελσεν, λα Χονστιτυχι⌠ν δε Ωειµαρ δε 1919 ψ λα Αυστραχα δε 1918 φορϕαρον υν
χοντρολ ϑυδιχιαλ πορ παρτε δε λοσ τριβυναλεσ χονστιτυχιοναλεσ, λοσ θυε λο ρεαλιζα−
βαν δε µανερα αβστραχτα ψ πρεϖεντιϖα. Εν λα αχτυαλιδαδ, αυνθυε χον διφερεν−
χιασ, εν χασι τοδοσ λοσ πασεσ θυε ηαν αδοπταδο υν σιστεµα χονστιτυχιοναλ εν
1 ∆ισιδενχια δελ ∆ρ. Πετραχχηι εν Χοµυνιδαδ Ηοµοσεξυαλ Αργεντινα (Τ. 314 Π. 1531).
2 1 Υ.Σ 137 (1803)
3 Φαλλοσ, 32:120
Λ

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR