Consideraciones sobre la jurisdicción internacional en materia de separación personal y divorcio vincular

Autor:Guillermina Zabalza, Laura María Giosa
Páginas:1-18
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΟΒΡΕ ΛΑ
ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ ΙΝΤΕΡΝΑΧΙΟΝΑΛ ΕΝ
ΜΑΤΕΡΙΑ ∆Ε ΣΕΠΑΡΑΧΙΝ ΠΕΡΣΟΝΑΛ Ψ
∆ΙςΟΡΧΙΟ ςΙΝΧΥΛΑΡ
Γιοσα, Λαυρα Μαρα1
Ζαβαλζα, Γυιλλερµινα2
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο
ν ελ πρεσεντε τραβαϕο νοσ αβοχαρεµοσ αλ αν〈λισισ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν
ιντερναχιοναλ εν µατερια δε Σεπαραχι⌠ν Περσοναλ ψ ∆ιϖορχιο
ςινχυλαρ, αδϖιρτιενδο λα τρασχενδενχια θυε τυϖιερον λοσ πρεχεδεντεσ
ϕυρισπρυδενχιαλεσ δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια δε λα Ναχι⌠ν εν λα
λεγισλαχι⌠ν δε 1987.
Αλ χοµενζαρ ελ εστυδιο σοβρε ελ τεµα πλαντεαδο ηενοσ αδϖερτιδο υνα ϖεζ
µ〈σ λα ιµπορτανχια θυε ποσεε ελ ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ Πριϖαδο εν ϖιρτυδ δε
θυε λοσ ηοµβρεσ νο σολο σε δεσαρρολλαν εν υν Εσταδο σινο θυε πορ ελ χοντραριο
τρασχιενδεν λασ φροντερασ τερριτοριαλεσ δε συ πασ, ηαχινδοσε ιµπεριοσο υνα
δετερµιναχι⌠ν δε λα λεψ απλιχαβλε ψ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοµπετεντε αντε λοσ
ποσιβλεσ χονφλιχτοσ δε νδολε µυλτιναχιοναλ θυε σε πρεσεντε. Α συ ϖεζ, φρεντε α
λα δεχισι⌠ν αδοπταδα πορ υν τριβυναλ σοβρε υν χασο µυλτιναχιοναλ, σε νεχεσιταρ〈
εν δετερµιναδοσ συπυεστοσ συ χορρελατιϖο ρεχονοχιµιεντο ο εϕεχυχι⌠ν δε λα
σεντενχια εξτρανϕερα, δεµοστρ〈νδοσε υνα ϖεζ µ〈σ λασ εστρεχηασ ϖινχυλαχιονεσ
εξιστεντεσ εντρε ϕυρισδιχχι⌠ν ιντερναχιοναλ ψ ρεχονοχιµιεντο ψ εϕεχυχι⌠ν δε
σεντενχιασ εξτρανϕερασ.
1 ∆οχεντε δε ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ Πβλιχο ψ ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ ψ Σεχρεταρια Αχαδµιχα δε λα
Εσχυελα Συπεριορ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
2 ∆οχεντε δε Ιντροδυχχι⌠ν αλ ∆ερεχηο, ∆ερεχηο δε Φαµιλια ψ Συχεσιονεσ ψ ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ
Πριϖαδο δε λα Εσχυελα Συπεριορ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε
Βυενοσ Αιρεσ.
Ε
2 Γιοσα − Ζαβαλζα
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
Χον µοτιϖο α λο εξπυεστο, εν ελ πρεσεντε τραβαϕο αναλιζαρεµοσ δοσ χασοσ
παραδιγµ〈τιχοσ δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια δε λα Ναχι⌠ν εν λο ρελατιϖο α λα
ϑυρισδιχχι⌠ν Ιντερναχιοναλ εν µατερια δε σεπαραχι⌠ν περσοναλ ψ διϖορχιο
ϖινχυλαρ, ρεσαλτανδο ελ πρινχιπιο αδοπταδο πορ λα Χορτε εν χυαντο α λα Πριϖαχι⌠ν
ψ δενεγαχι⌠ν δε ϑυστιχια.
1. Απροξιµαχι⌠ν α λα προβλεµ〈τιχα δελ δερεχηο απλιχαβλε, λα ϕυρισδιχχι⌠ν
ιντερναχιοναλ ψ ελ ρεχονοχιµιεντο ψ εϕεχυχι⌠ν δε σεντενχιασ εξτρανϕερασ
Ελ τεµα θυε ηεµοσ εσχογιδο χοµο οβϕετο δε εστυδιο εσ λα ϕυρισδιχχι⌠ν
ιντερναχιοναλ εν µατερια δε σεπαραχι⌠ν περσοναλ ψ δισολυχι⌠ν δελ ϖνχυλο
µατριµονιαλ πορ διϖορχιο, δεσταχανδο λασ ντιµασ ρελαχιονεσ εξιστεντεσ εντρε ελ
∆ερεχηο Απλιχαβλε, λα ϑυρισδιχχι⌠ν Ιντερναχιοναλ ψ ελ Ρεχονοχιµιεντο ψ
Εϕεχυχι⌠ν δε Σεντενχιασ Εξτρανϕερασ.
Αλ αβοχαρνοσ αλ πρεσεντε τεµα νο ποδεµοσ ιγνοραρ λα τρασχενδενχια θυε
τυϖο λα λεψ 23.515 δε 1987, ψα θυε χον αντεριοριδαδ α στα, εσ δεχιρ δυραντε λα
ϖιγενχια δε λα λεψ 2393 δε 1888 νο σε αδµιτα λα δισολυχι⌠ν δελ ϖνχυλο πορ
διϖορχιο σινο ταν σολο λα σεπαραχι⌠ν περσοναλ. Λα λεψ 2393, χοντενα υνα νορµα
δε πολιχα (εσ δεχιρ, δε απλιχαχι⌠ν υνιλατεραλ εξχλυσιϖα) εν συ αρτχυλο 82, σεγν
ελ χυαλ ελ µατριµονιο θυε πυδιεσε δισολϖερσε σεγν λα λεψ δε συ χελεβραχι⌠ν ,
νο σε δισολϖερ〈 εν λα Ρεπβλιχα σινο πορ λα µυερτε. Εν ταλ σεντιδο, σι υν
µατριµονιο ερα δισυελτο εν ελ εξτρανϕερο, στα σεντενχια νο σερα ρεχονοχιδα εν
νυεστρα Ρεπβλιχα, πρεσεντ〈νδοσε λα χυεστι⌠ν δε χυ〈νδο υν ϕυεζ εξτρανϕερο
ποδα ασυµιρ ϕυρισδιχχι⌠ν παρα δεχρεταρ λα δισολυχι⌠ν δε υν µατριµονιο
χελεβραδο εν ελ εξτρανϕερο χον εφιχαχια εν λα Αργεντινα. Εν χονσεχυενχια σε
εϖιδενχια υνα ϖεζ µ〈σ θυε λα ϕυρισδιχχι⌠ν ιντερναχιοναλ ψ ελ ρεχονοχιµιεντο ψ
εϕεχυχι⌠ν δε σεντενχιασ σε ενχυεντραν εστρεχηαµεντε ϖινχυλαδασ, ψα θυε ελ
ϑυεζ πυεδε ποσεερ ϕυρισδιχχι⌠ν ιντερναχιοναλ, χοµπετενχια παρα εντενδερ εν ελ
χασο, περο σι απλιχα υν δερεχηο θυε χονχυλχα πρινχιπιοσ δε ορδεν πβλιχο
ιντερνο δε νυεστρο πασ, νυεστροσ ϕυεχεσ νο ρεχονοχερ〈ν νι εϕεχυταρ〈ν ταλ
σεντενχια.
Αηορα βιεν, εν νυεστρο ∆ερεχηο δε Φαµιλια ελ χαµβιο προφυνδο ψ συστανχιαλ
σε προδυχε χον λα Λεψ 23.515 δε 1987 αλ αδµιτιρ λα δισολυχι⌠ν δελ ϖινχυλο
µατριµονιαλ πορ διϖορχιο ϖινχυλαρ, δεσταχανδο θυε συ πρεχεδεντε φυνδαµενταλ
φυε ελ χασο Σεϕεαν, ϑυαν Β. ϖ. Ζαχκσ δε Σεϕεαν, Ανα Μ., φαλλαδο πορ λα Χορτε
Συπρεµα δε ϑυστιχια δε λα Ναχι⌠ν ελ 27 δε νοϖιεµβρε δε 1986, εν ελ θυε σε

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba