Aborto: cuestiones éticas y jurídicas que se plantean en la actualidad

Autor:Guillermina Zabalza, María Victoria Schiro, María Florencia Calá
Páginas:1-7
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΑΒΟΡΤΟ: ΧΥΕΣΤΙΟΝΕΣ ⊃ΤΙΧΑΣ Ψ
ϑΥΡ⊆∆ΙΧΑΣ ΘΥΕ ΣΕ ΠΛΑΝΤΕΑΝ ΕΝ ΛΑ
ΑΧΤΥΑΛΙ∆Α∆
ΓΥΙΛΛΕΡΜΙΝΑ ΖΑΒΑΛΖΑ1
ςΙΧΤΟΡΙΑ ΣΧΗΙΡΟ2
ΦΛΟΡΕΝΧΙΑ ΧΑΛℑ3
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ΟΒΕΡΤΥΡΑ
νο δε λοσ τεµασ µ〈σ δεβατιδοσ εν διϖερσασ 〈ρεασ δε χονοχιµιεντο,
ταλεσ χοµο ελ ∆ερεχηο ψ λα Βιοτιχα εσ ελ αβορτο, εν ραζ⌠ν δε λοσ
διφερεντεσ χεντροσ δε ιντερσ ιµπλιχαδοσ εν ελ µισµο. Πορ υν λαδο,
λα ϖιδα ηυµανα δεπενδιεντε ο λα ϖιδα ηυµανα εν φορµαχι⌠ν; ψ
πορ ελ οτρο, λα λιβερταδ δε λα µυϕερ εµβαραζαδα, ψ λα προτεχχι⌠ν δε λα ϖιδα δε λα
µυϕερ ψ δε συ σαλυδ4.
Ποδρα χαλιφιχαρσε δε µανερα γενριχα αλ αβορτο χοµο λα τερµιναχι⌠ν δε
1 Μαγιστερ εν ∆ερεχηο Πριϖαδο ψ Προφεσορα Αδϕυντα δε ∆ερεχηο δε Φαµιλια ψ Συχεσιονεσ,
Ιντροδυχχι⌠ν αλ ∆ερεχηο ψ Βιοδερεχηο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα ΥΝΙΧΕΝ  Χορρεο
Ελεχτρ⌠νιχο: γυιγυιζ≅ηοτµαιλ.χοµ
2∆οχεντε δε ∆ερεχηο δε Φαµιλια ψ Συχεσιονεσ, ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ Πριϖαδο ψ Βιοδερε−
χηο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα ΥΝΙΧΕΝ Χορρεο Ελεχτρ⌠νιχο: ϖιχτοριασχηι−
ρο≅ηοτµαιλ.χοµ
3 ∆οχεντε δε ∆ερεχηο δε Φαµιλια ψ Συχεσιονεσ, Επιστεµολογα δε λασ Χιενχιασ Σοχιαλεσ ψ
Βιοδερεχηο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα ΥΝΙΧΕΝ Χορρεο Ελεχτρ⌠νιχο: φχα−
λα≅δερ.υνιχεν.εδυ.αρ
4Αδεµ〈σ δε λοσ χεντροσ δε ιντερσ µενχιοναδοσ, συργε εν αλγυνοσ πασεσ χοµο υνα προ−
βλεµ〈τιχα θυε ηαχε παρτε δε λα πολτιχα δεµογρ〈φιχα δελ Εσταδο.
Υ

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA